DARVOS s. r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 6 2881 598 6404 043 6234 033 7810,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00002,070,02570,04970,0000
Časové rozlíšenie aktív 501,001 0610,0000242,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 253,59-1,93-0,0027-0,00560,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00002,050,01760,04810,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,94200,15310,11670,0000
Celkové tržby 0,00001 539 5890,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,0000775 459536 751421 5540,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 803-1 596 379-11 579-20 1200,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-1,740,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 8031 596 37911 57920 1200,0000
Čistý cash flow -1 594 5761 584 8009 37920 1200,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -41 696-2 671 929-38 946-27 8210,0000
Čistý zisk -41 697-2 683 691-56 452-42 4770,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 683 691-56 452-48 902-62 8160,0000
Cudzie zdroje -6 288-823 181-3 506 872-3 612 2270,0000
Daň z príjmov 0,00001 680960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 680960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 680960,000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 8720,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00005 7380,0000
EBIT v minulom roku -2 671 929-38 946-32 493-47 0130,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -41 696-2 671 929-38 946-27 8210,0000
EBITDA -41 390-2 045 961-38 721-27 6480,0000
EBITDA marža 0,0000-1,330,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -41 390-2 045 961-38 721-27 6480,0000
Finančná páka 1,00001,941,151,120,0000
Finančné účty 1 8031 596 37911 57920 1200,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,5149-0,8673-0,89550,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,51490,86730,89550,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -41 696953 881-38 948-27 8230,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 1121 2002 114431,000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000772 987533 216418 2600,0000
Krytie dlhovej služby -41 390-202,93-2,34-1,890,0000
Nákladové úroky 1,000010 08216 54614 6560,0000
Nákladové úroky v minulom roku 10 08216 54615 44915 8030,0000
Náklady na predaný tovar 39 756147 03737 67926 6070,0000
Neobežný majetok 0,00000,00004 029 9304 012 9880,0000
Obežný majetok 5 7871 597 57913 69320 5510,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 323,00158,00227,00175,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 17,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00003 00643 8330,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -41 697-2 683 691-56 452-42 4770,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -6,63-3,26-0,0161-0,01180,0000
Podiel EBIT k aktívam -6,63-1,67-0,0096-0,00690,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -6,63-1,67-0,0096-0,00690,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -6,63-3,24-0,0111-0,00770,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,28670,99860,00290,00500,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00001,030,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 2001 2000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00002,070,02570,04970,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0039-0,5194-373,91-179,530,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 594 576157,190,56681,370,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,94200,15310,11670,0000
Pridaná hodnota -39 756-147 037-37 679-26 6070,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00002,5137,780,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -6,63-1,68-0,0140-0,01050,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -6,63-3,26-0,0161-0,01180,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00002,070,02170,04810,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,3790-13,86-15,250,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,3790-13,86-15,250,0000
Služby 39 747146 97337 58026 4630,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 2881 598 6404 043 6234 033 7810,0000
Spotreba materiálu… 9,0064,0099,00144,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00001 500 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 500 0000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -1 594 5761 584 8009 37920 1200,0000
Úrokové krytie -41 696-265,02-2,35-1,900,0000
Vlastné imanie 6 288823 1813 506 8723 612 2270,0000
Všetky záväzky 0,0000775 459536 751421 5540,0000
Výsledok hospodárenia -41 390-2 671 774-38 721-27 6480,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -41 390-2 671 774-38 721-27 6480,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41 697-2 683 691-56 452-42 4770,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 683 691-56 452-48 902-62 8160,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -41 697-2 682 011-55 492-42 4770,0000
Záväzky 0,0000775 459536 751421 5540,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00003 00645 3330,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00001 5000,00000,0000
Zisk pred zdanením -41 697-2 682 011-55 492-42 4770,0000
Zmena EBIT 0,015668,611,200,59180,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 125 8130,00000,00000,0000