Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s. r. o

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 211 923246 356294 234108 85398 570
Bežná likvidita III. stupeň 2,832,212,111,231,63
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,45-1,34-1,39-1,11-1,65
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,972,072,010,86991,21
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,50000,65940,70081,281,37
Celkové tržby 227 33767 993434 314185 348232 987
Celkový dlh 70 64297 892121 23561 07056 932
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -205 128-198 748-239 937-52 883-68 588
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 205 128198 748239 93752 88368 588
Čistý cash flow 205 128198 748239 93752 88368 588
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 183-24 535158 5408 3358 340
Čistý zisk -7 183-24 535125 0176 1456 210
Čistý zisk v minulom roku -24 535125 0176 1456 21020 572
Cudzie zdroje -141 281-148 464-172 999-47 783-41 638
Daň z príjmov 0,00000,000033 5232 1902 130
Daň z príjmov v minulom roku 0,000033 5232 1902 1306 785
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,000033 5232 1902 130
Dlhodobé pohľadávky 0,00001 4861 4860,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -16,0372,6010,3745,3837,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -24,6657,848,6137,6522,45
Doba obratu aktív 340,801 322248,05223,70154,47
Doba obratu pohľadávok -16,0380,5811,6245,3837,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 111,07515,84100,61124,9288,87
EBIT v minulom roku -24 535158 5408 3358 34027 357
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 183-24 535158 5408 3358 340
EBITDA 8 788-16 550173 58512 82010 084
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 788-16 550173 58512 82010 084
Finančná páka 1,501,661,702,282,37
Finančné účty 205 128198 748239 93752 88368 588
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6667-0,6026-0,5880-0,4390-0,4224
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66670,60260,58800,43900,4224
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 648-16 619173 46724 8559 189
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32590,39000,40560,55850,5753
Krátkodobé pohľadávky -9 97113 52512 29822 08323 987
Krátkodobé záväzky 69 06696 091119 34760 78956 708
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 125,00521,00236,00186,00450,00
Náklady na predaný tovar 192 01575 015232 046141 896199 021
Neobežný majetok 16 76632 59740 51333 8875 995
Obežný majetok 195 157213 759253 72174 96692 575
Obrat aktív 1,070,27601,471,632,36
Obrat neobežného majetku 13,542,0910,695,2438,85
Obrat obežného majetku 1,160,31811,712,372,52
Odpisy 15 8317 91614 93310 441857,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 8317 91614 93310 441857,00
Osobné náklady 22 8786 31920 51617 44418 914
Ostatné náklady na finančnú činnosť 140,0069,00118,0049,00895,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 648-16 619139 95016 5867 067
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0508-0,16530,72260,12860,1491
Podiel EBIT k aktívam -0,0339-0,09960,53880,07660,0846
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0339-0,09960,53880,07660,0846
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0503-0,16330,90650,17340,1992
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96790,80680,81550,48580,6958
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,6544-0,89990,10210,48840,5580
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,90232,920,55250,28530,2944
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,53-1,119,792,051,79
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,9031-0,49335,671,281,71
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,90382,920,55420,29770,2945
Pohľadávky z obchodného styku -15 33710 77410 21318 32014 327
Pohotová likvidita II. stupeň 2,832,212,111,231,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6887-0,7470-0,7210-0,9036-0,6071
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,33330,39740,41200,56100,5776
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,50000,65940,70081,281,37
Pridaná hodnota 34 959-7 022200 90835 71533 897
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0508-0,16530,72260,12860,1491
Rýchla likvidita I. stupeň 2,972,072,010,86991,21
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,04-5,910,69844,765,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,04-5,910,69844,765,65
Služby 185 14971 205225 276135 197190 859
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 211 923246 356294 234108 85398 570
Spotreba materiálu… 6 8663 8106 7706 6998 162
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 226 97467 993432 954183 653232 918
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00006 0420,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 226 97467 993432 954177 611232 918
Účtovný cash flow 205 128198 748239 93752 88368 588
Vlastné imanie 141 281148 464172 99947 78341 638
Všetky záväzky 70 64297 892121 23561 07056 932
Výsledok hospodárenia -7 043-24 466158 6528 4219 227
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 043-24 466158 6528 4219 227
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 183-24 535125 0176 1456 210
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -24 535125 0176 1456 21020 572
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 183-24 535158 5408 3358 340
Záväzky 70 64297 892121 23561 07056 932
Záväzky z obchodného styku 125,00521,00236,00186,00450,00
Zisk pred zdanením -7 183-24 535158 5408 3358 340
Zmena EBIT 0,2928-0,154819,020,99940,3049