MANUEL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 520 150425 404433 534277 066175 600
Bežná likvidita III. stupeň 1,531,431,281,051,15
Časové rozlíšenie aktív 4 3242 8720,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3434-0,22350,03680,2845-2,91
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,30030,1998-0,0285-0,11200,7590
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,571,361,823,123,90
Celkové tržby 881 472881 969849 183254 6760,0000
Celkový dlh 317 746245 088279 559209 840139 798
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -169 731-100 223-59 917-65 588-104 159
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 169 731100 22359 91765 588104 159
Čistý cash flow 69 50840 306-5 671-19 128104 159
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 34 75039 425116 07730 86223 591
Čistý zisk 22 08826 34086 75020 80823 029
Čistý zisk v minulom roku 26 34186 75020 80810 616-627,00
Cudzie zdroje -202 404-180 316-153 975-67 226-35 802
Daň z príjmov 7 3467 74624 9796 3460,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 74624 9796 3469 8860,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 3467 74624 9796 3460,0000
Dlhodobé pohľadávky 457,00457,00457,00-35,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,5368,7583,76171,51282,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 72,7868,9183,93170,21274,37
Doba obratu aktív 217,98178,62186,72418,62931,13
Doba obratu pohľadávok 72,7268,9583,95171,46282,04
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 139
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 97,0084,7185,77257,96727,66
EBIT v minulom roku 39 426116 07730 86222 808-607,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 34 75039 425116 07730 86223 591
EBITDA 192 205157 781209 63087 56538 833
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 192 205157 781209 63087 56538 833
Finančná páka 2,572,362,824,124,90
Finančné účty 169 731100 22359 91765 588104 159
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 192 164159 069201 047109 04438 263
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,44500,47430,45940,61620,7815
Krátkodobé pohľadávky 173 074163 747194 465113 51653 189
Krátkodobé záväzky 231 464201 760199 147170 734137 229
Krytie dlhovej služby 36,1629,5548,2123,6269,10
Nákladové úroky 5 3165 3394 3483 708562,00
Nákladové úroky v minulom roku 5 3394 3483 7082 30620,00
Náklady na predaný tovar 627 260661 731584 353166 13743 976
Neobežný majetok 166 368136 899178 74197 76318 252
Obežný majetok 349 458285 633254 793179 303157 348
Obrat aktív 1,672,041,950,87190,3920
Obrat neobežného majetku 5,246,354,742,473,77
Obrat obežného majetku 2,493,043,331,350,4375
Odpisy 152 514114 14484 97052 5821 834
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 76 25757 07242 48526 2911 834
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 76 25757 07242 48526 2910,0000
Osobné náklady 110 13291 47683 97411 1680,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 20 4619 7749 4484 721570,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 10 62062,00865,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 190 729169 129159 151156 7980,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 174 602140 484171 72073 39024 863
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,10910,14610,56340,30950,6432
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,12040,17630,49520,29020,6148
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,32630,23560,13820,23670,5932
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5653
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,212,273,136,750,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92801,011,561,1813,55
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,07980,0464-0,0067-0,07921,51
Pohľadávky z obchodného styku 173 675164 107194 865112 65251 744
Pohotová likvidita II. stupeň 1,501,321,281,051,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,91-4,4727,153,51-0,3437
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 13,087,55-1,30-5,16185,34
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61090,57610,64480,75740,7961
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,571,361,823,123,90
Pridaná hodnota 243 723207 566263 10375 43924 859
Primárna platobná neschopnosť 1,101,030,81671,390,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10910,14610,56340,30950,6432
Rýchla likvidita I. stupeň 0,73330,49670,30090,38420,7590
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,651,551,332,403,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,651,551,332,403,60
Služby 343 389378 699359 266112 42543 882
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 520 150425 404433 534277 066175 600
Spotreba materiálu… 283 871283 032225 08753 71294,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 875 883874 797847 456254 67668 835
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 9005 5000,000013 1000,0000
Tržby z predaja tovaru 202,00-297,00297,008 3290,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 870 781869 594847 159233 24768 835
Účtovný cash flow 69 50840 306-5 671-19 128104 159
Úrokové krytie 6,547,3826,708,3241,98
Vlastné imanie 202 404180 316153 97567 22635 802
Všetky záväzky 317 746245 088279 559209 840139 798
Výsledok hospodárenia 44 59149 137124 66035 58324 161
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 44 59149 137124 66035 58324 161
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 08826 34086 75020 80823 029
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 26 34186 75020 80810 616-627,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 43434 086111 72927 15423 029
Zásoby 6 19621 206-46,00234,000,0000
Záväzky 317 746245 088279 559209 840139 798
Záväzky z obchodného styku 190 729169 129159 151156 7980,0000
Zisk pred zdanením 29 43434 086111 72927 15423 029
Zmena EBIT 0,88140,33963,761,35-38,86
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000012 50012 838