Verejné prístavy, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 595 704 012592 593 749592 140 733594 482 452593 623 881
Bežná likvidita III. stupeň 3,179,216,1311,0710,52
Časové rozlíšenie aktív 6 42171 649201 681121 539214 142
Časové rozlíšenie pasív 714 735135 439887,00887,001 753
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,26-0,1695-0,03230,83228,14
Celkové tržby 2 600 8162 385 4052 799 3892 675 7370,0000
Celkový dlh 2 015 613367 846877 714893 6071 027 866
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 683 248-2 671 385-2 709 926-2 727 220-2 111 970
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,34270,3473-0,73680,30280,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 683 2482 671 3852 709 9262 727 2202 111 970
Čistý cash flow 1 011 863-38 541-17 294256 4202 111 970
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 969 891863 171-1 650 3381 044 947671 321
Čistý zisk 891 200828 333-2 062 726810 108671 321
Čistý zisk v minulom roku 828 333-2 062 726810 108808 383-6 051
Cudzie zdroje -592 973 664-592 090 464-591 262 132-593 587 958-592 594 262
Daň z príjmov 78 69134 838412 388234 8390,0000
Daň z príjmov v minulom roku 34 838412 388234 839231 7920,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 78 69134 838412 388234 8390,0000
Dlhodobé pohľadávky 20 94519 5386 168102 82249 598
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 167,5695,5950,5479,4970,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 69,6754,3544,0579,1464,73
Doba obratu aktív 89 43494 47478 75282 58698 493
Doba obratu pohľadávok 170,7098,7151,3693,7778,40
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000163,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 120,4336,2471,3042,8143,06
EBIT v minulom roku 863 171-1 650 3381 044 9471 040 175-6 051
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 969 891863 171-1 650 3381 044 947671 321
EBITDA -358 557670 898878 0951 347 0941 027 230
EBITDA marža -0,13790,28130,31370,50340,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -358 557670 898878 0951 347 0941 027 230
Finančná páka 1,001,001,001,001,00
Finančné účty 3 683 2482 671 3852 709 9262 727 2202 111 970
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9954-0,9992-0,9985-0,9985-0,9983
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99540,99920,99850,99850,9983
Hrubá marža 0,66060,70580,61180,80300,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -377 188661 535921 7331 345 7211 025 616
Krátkodobé pohľadávky 1 116 066599 600380 036572 165422 947
Krátkodobé záväzky 802 156227 339536 105308 130259 542
Krytie dlhovej služby -0,50174,95989,961 519585,98
Náklady na predaný tovar 712 989605 9691 031 906478 739580 549
Neobežný majetok 590 877 332589 231 577588 842 922590 958 706590 825 224
Obežný majetok 4 820 2593 290 5233 096 1303 402 2072 584 515
Obrat obežného majetku 0,50440,69580,88640,77230,8512
Odpisy -1 347 079-200 5102 541 437305 864151 156
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -1 509 961-350 2552 396 240152 932151 156
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 162 882149 745145 197152 9320,0000
Osobné náklady 1 270 7461 166 397860 727704 4380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 18 6319 4462 0381 3731 614
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000073,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 575 36556 642429 430176 3810,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -455 879627 823478 7111 115 972822 477
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73960,69280,50260,32780,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,79
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,351,441,993,050,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -22,511,740,50342,1310,71
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,4162-0,0168-0,00630,09760,9600
Pohľadávky z obchodného styku 464 039340 943331 194569 678390 131
Pohotová likvidita II. stupeň 3,179,216,1311,0710,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -586,0215 36334 189-2 315-280,59
Pridaná hodnota 1 718 2111 683 5081 712 5492 148 6671 619 339
Primárna platobná neschopnosť 1,240,16611,300,30960,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,437,365,058,838,08
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,620,54830,99960,66341,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,620,54830,99960,66341,00
Služby 626 114538 340966 204426 017525 595
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 595 704 012592 593 749592 140 733594 482 452593 623 881
Spotreba materiálu… 86 87567 62965 70252 72254 954
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 431 2002 289 4822 767 2932 627 4062 199 888
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005,0022 8380,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 431 2002 289 4772 744 4552 627 4062 199 888
Účtovný cash flow 1 011 863-38 541-17 294256 4202 111 970
Vlastné imanie 592 973 664592 090 464591 262 132593 587 958592 594 262
Všetky záväzky 2 015 613367 846877 714893 6071 027 866
Výnosy budúcich období krátkodobé 714 735135 439887,00887,001 753
Výsledok hospodárenia 988 522871 413-1 653 3401 041 230876 074
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 988 522871 413-1 653 3401 041 230876 074
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 891 200828 333-2 062 726810 108671 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 828 333-2 062 726810 108808 383-6 051
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 969 891863 171-1 650 3381 044 947880 716
Záväzky 2 015 613367 846877 714893 6071 027 866
Záväzky z obchodného styku 575 36556 642429 430176 3810,0000
Zisk pred zdanením 969 891863 171-1 650 3381 044 947880 716
Zmena EBIT 1,12-0,5230-1,581,00-110,94
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000012 8360,00000,0000
Účtovné závierky