Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 103 1503 567 7943 694 5172 747 0721 909 275
Bankové úvery 24 280106 660203 9640,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,283,911,532,193,40
Bežné bankové úvery 24 280106 660203 9640,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 43 79121 86338 60439 59539 039
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,11790,1366-0,26680,11390,9572
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,811,551,830,87500,7064
Celkové tržby 2 713 8071 887 9723 327 6073 778 7800,0000
Celkový dlh 2 000 1132 169 0292 389 5301 281 958790 382
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 508-10 691190 311-567 085-511 653
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 772117 35113 653567 085511 653
Čistý cash flow -100 579103 698-553 432134 690511 653
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 538 956196 449186 4221 021 152365 180
Čistý zisk 404 27193 77897 188789 836365 180
Čistý zisk v minulom roku 93 77897 188789 836188 532500 308
Cudzie zdroje -1 103 037-1 398 765-1 304 987-1 465 114-1 118 893
Daň z príjmov 100 68062 57161 839231 2660,0000
Daň z príjmov v minulom roku 62 57161 839231 26661 0580,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 100 68062 57161 839231 2660,0000
Dlhodobé pohľadávky 169 536124 092208 882129 06734 322
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 342,95510,56341,34160,01105,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 151,35133,2893,60106,0198,20
Doba obratu aktív 426,45622,17440,99272,37230,37
Doba obratu pohľadávok 366,25532,20366,27172,81110,10
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000097,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 117,24132,36247,56117,2364,50
EBIT v minulom roku 196 449186 4221 021 152249 590500 485
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 538 956196 449186 4221 021 152365 180
EBITDA 535 739116 195182 1251 060 192506 938
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 535 739116 195182 1251 060 192506 938
Finančná páka 2,812,552,831,871,71
Finančné účty 16 772117 35113 653567 085511 653
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3555-0,3921-0,3532-0,5333-0,5860
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35550,39210,35320,53330,5860
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 531 728112 389197 9491 056 671503 039
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,27490,21270,56140,43040,2800
Krátkodobé pohľadávky 2 495 5292 927 7672 859 6311 613 852878 115
Krátkodobé záväzky 853 146759 0112 073 9741 182 355534 554
Krytie dlhovej služby 15,752,906,6521 2040,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000011,00
Nákladové úroky 34 00540 10027 39550,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 40 10027 39550,000,0000177,00
Náklady na predaný tovar 1 604 7601 521 6562 421 7422 228 5322 009 800
Neobežný majetok 58 62762 4297 43531 25359 040
Obežný majetok 3 000 7323 483 5023 648 4782 676 2241 811 196
Obrat aktív 0,85590,58670,82771,341,58
Obrat neobežného majetku 45,3033,53411,28117,7951,24
Obrat obežného majetku 0,88510,60080,83811,381,67
Odpisy 27 97824 84827 09637 66415 492
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 98912 42413 54818 83215 492
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 98912 42413 54818 8320,0000
Osobné náklady 482 903420 352421 455455 7280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 0114 3068 1723 5213 899
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000500,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 695 626610 486821 820499 3750,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 432 249118 626124 284827 500380 672
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,35860,06230,06440,53910,3264
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,23950,06990,11500,65260,2656
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45940,73570,66250,31370,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5052
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,181,361,513,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,061,281,422,9465,53
Pohľadávky z obchodného styku 1 101 316764 276784 1791 069 208813 833
Pohotová likvidita II. stupeň 2,913,541,281,882,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,97-13,492,36-10,88-2,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,962,59-20,202 6940,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64450,60790,64680,46670,4140
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,811,551,830,87500,7064
Pridaná hodnota 1 051 220571 400636 1491 452 8291 015 207
Primárna platobná neschopnosť 0,63160,79881,050,46710,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,36650,06700,07450,53910,3264
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01910,13560,00600,47960,9572
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,7318,6713,121,211,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,7318,6713,121,211,56
Služby 1 598 7391 255 6072 587 2072 202 9611 950 612
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 103 1503 567 7943 694 5172 747 0721 909 275
Spotreba materiálu… 10 62414 02934 62740 18358 781
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 24 280106 660203 9640,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 655 9802 093 0563 069 8893 681 3613 025 007
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000011 9980,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 655 9802 093 0563 057 8913 681 3613 025 007
Účtovný cash flow -100 579103 698-553 432134 690511 653
Úročený dlh 24 280106 660203 9640,00000,0000
Úrokové krytie 15,854,906,8020 4230,0000
Vlastné imanie 1 103 0371 398 7651 304 9871 465 1141 118 893
Všetky záväzky 2 000 1132 169 0292 389 5301 281 958790 382
Výsledok hospodárenia 507 76191 347156 7571 022 528490 743
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 507 76191 347156 7571 022 528490 743
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 404 27193 77897 188789 836365 180
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 93 77897 188789 836188 532500 308
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 504 951156 349159 0271 021 102487 204
Zásoby 318 895314 292566 312366 220387 106
Záväzky 2 000 1132 169 0292 389 5301 281 958790 382
Záväzky z obchodného styku 695 626610 486821 820499 3750,0000
Zisk pred zdanením 504 951156 349159 0271 021 102487 204
Zmena EBIT 2,741,050,18264,090,7297
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 4 603-252 020200 09214 612-407,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 4 603-252 020200 09214 612-407,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000010 2700,0000703,00
Účtovné závierky