ADOS-BH, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 44 82239 07546 40525 87925 900
Bežná likvidita III. stupeň 2,481,260,82153,202,24
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6509-0,6106-0,6052-1,17-0,3788
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,450,60920,36691,530,3765
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,56921,171,761,441,26
Celkové tržby 124 700103 64090 89191 96195 298
Celkový dlh 16 25921 03629 56315 29414 418
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 592-11 015-10 193-12 340-4 349
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 59211 01510 19312 3404 349
Čistý cash flow 18 59211 01510 19312 3404 349
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 3191 7736 850-417,00-3 950
Čistý zisk 10 5241 1976 257-897,00-4 430
Čistý zisk v minulom roku 1 1976 257-897,00-4 4301 750
Cudzie zdroje -28 563-18 039-16 842-10 585-11 482
Daň z príjmov 2 4390,0000593,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000593,00480,00480,00494,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4390,0000593,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,9641,5550,7156,4588,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,4837,5549,7856,4188,68
Doba obratu aktív 131,26137,61186,35107,91106,58
Doba obratu pohľadávok 38,9641,5550,7156,4588,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,6763,68111,5633,7347,53
EBIT v minulom roku 1 7736 850-417,00-3 9502 244
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 3191 7736 850-417,00-3 950
EBITDA 17 0395 4397 336-271,001 228
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 0395 4397 336-271,001 228
Efektívna daňová sadzba 0,18820,00000,0866-1,15-0,1215
Finančná páka 1,572,172,762,442,26
Finančné účty 18 59211 01510 19312 3404 349
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6373-0,4617-0,3629-0,4090-0,4433
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63730,46170,36290,40900,4433
Hrubá marža 0,67220,63800,51540,54470,5192
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 6555 1097 184-417,0013 523
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,28700,46280,59860,31260,4459
Krátkodobé pohľadávky 13 30411 79812 62813 53921 551
Krátkodobé záväzky 12 86318 08227 7808 08911 550
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -29,00116,001 431208,0050,00
Krytie dlhovej služby 47,869,440,00000,00000,0000
Nákladové úroky 356,00576,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 576,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 40 80537 52044 04737 44639 215
Neobežný majetok 12 92616 26223 5840,00000,0000
Obežný majetok 31 89622 81322 82125 87925 900
Obrat aktív 2,782,651,963,383,42
Obrat neobežného majetku 9,646,373,850,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,914,543,983,383,42
Odpisy 3 3363 336334,000,00004 353
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 3363 336334,000,00004 353
Osobné náklady 64 24757 63738 81954 12847 714
Ostatné náklady na finančnú činnosť 384,00330,00152,00146,00905,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 8604 5336 591-897,00-77,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76640,87170,82871,080,9643
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,151,210,92541,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,241,081,200,92540,9504
Pohľadávky z obchodného styku 10 40910 66212 39513 52821 551
Pohotová likvidita II. stupeň 2,481,260,82153,202,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,54-1,64-1,65-0,8578-2,64
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 52,2219,120,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,36270,53830,63710,59100,5567
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,56921,171,761,441,26
Pridaná hodnota 83 82966 12046 84450 09249 483
Rýchla likvidita I. stupeň 1,450,60920,36691,530,3765
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,95423,874,03-56,4411,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,95423,874,03-56,4411,74
Služby 36 60433 28739 33234 87034 716
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 44 82239 07546 40525 87925 900
Spotreba materiálu… 4 2014 2334 7152 5764 499
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 124 634103 64090 89187 53895 298
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00006 600
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 124 634103 64090 89187 53888 698
Účtovný cash flow 18 59211 01510 19312 3404 349
Úrokové krytie 37,413,080,00000,00000,0000
Vlastné imanie 28 56318 03916 84210 58511 482
Všetky záväzky 16 25921 03629 56315 29414 418
Výsledok hospodárenia 13 7032 1037 002-271,00-3 046
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 7032 1037 002-271,00-3 046
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 5241 1976 257-897,00-4 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 1976 257-897,00-4 4301 750
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 9631 1976 850-417,00-3 950
Záväzky 16 25921 03629 56315 29414 418
Záväzky z obchodného styku -29,00116,001 431208,0050,00
Zisk pred zdanením 12 9631 1976 850-417,00-3 950
Zmena EBIT 7,510,2588-16,430,1056-1,76
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00006 521