TGF s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 360 506677 410337 978342 841281 088
Bankové úvery 0,00000,000014,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,0850-0,150374,2237,4039,98
Bežné bankové úvery 0,00000,000014,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,73581,56-0,3300-0,3426-0,4667
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00220,101124,2412,4718,19
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -206,82-49,410,01370,02750,0257
Celkové tržby 7 221 899178 5720,000089 92272 710
Celkový dlh 2 371 975691 4034 5549 1687 031
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 527 657453 276-110 017-114 327-127 895
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00040,02610,00000,66300,6820
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 43921 873110 031114 327127 895
Čistý cash flow 8 43921 873110 031114 327127 895
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 5024 664-249,0076 44363 795
Čistý zisk 2 5254 664-249,0059 61649 590
Čistý zisk v minulom roku 4 6649 87359 61649 59045 346
Cudzie zdroje 11 46913 993-333 424-333 673-274 057
Daň z príjmov 974,000,00000,000016 82714 205
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,000016 82714 20513 165
Daň z príjmov z bežnej činnosti 974,000,00000,000016 82714 205
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,93-259,280,0000927,73769,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,13-309,890,000043,0927,80
Doba obratu aktív 119,301 3960,00001 3921 411
Doba obratu pohľadávok 5,93-259,280,0000927,73769,07
Doba obratu zásob 3,870,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 198,65457,240,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 196,66445,800,000037,2235,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 198,16457,240,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 6649 87376 44363 79558 511
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 5024 664-249,0076 44363 795
EBITDA 4 0764 761-214,0076 53063 895
EBITDA marža 0,00060,02670,00000,85110,8788
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 0764 761-214,0076 53063 895
Finančná páka -205,82-48,411,011,031,03
Finančné účty 8 43921 873110 031114 327127 895
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00490,0207-0,9865-0,9733-0,9750
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,0049-0,02070,98650,97330,9750
Hrubá marža 0,00060,01820,00000,85140,8893
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 5024 631-249,0076 44363 814
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,650,31920,01340,02670,0250
Krátkodobé finančné výpomoci -1 519 218475 1490,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 117 299-125 776227 947228 514153 193
Krátkodobé záväzky 3 891 193216 2544 5409 1687 031
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 881 693216 2543 2613 0072 035
Krytie dlhovej služby 1 3590,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 3,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 7 217 556173 811212,0013 3478 043
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 149 856172 6300,00000,00000,0000
Neobežný majetok 2 158 963781 3130,00000,00000,0000
Obežný majetok 201 543-103 903337 978342 841281 088
Obrat aktív 3,060,26140,00000,26220,2587
Obrat neobežného majetku 3,350,22660,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 35,83-1,700,00000,26220,2587
Obrat zásob 94,320,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 574,00130,0035,0087,0081,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 5254 664-249,0059 61649 590
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00120,12250,00001,271,76
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00120,12350,00001,271,76
Pohľadávky z obchodného styku 101 442-150 3287 66110 6135 538
Pohotová likvidita II. stupeň 0,0530-0,150374,2237,4039,98
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,360,6397-3,03-2,92-2,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2 8130,00000,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam -0,64360,70140,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,001,020,01350,02670,0250
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -206,82-49,410,01370,02750,0257
Pridaná hodnota 4 3413 249-212,0076 55864 662
Primárna platobná neschopnosť 38,27-1,440,42570,28330,3675
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00360,031624,1612,4718,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 581,94145,22-21,280,11980,1100
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 581,94145,22-21,280,11980,1100
Služby 67 7001 181212,0011 4707 261
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 360 506677 410337 978342 841281 088
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00001 877782,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -1 519 218475 14914,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 221 897177 0600,000089 90572 705
Tržby z predaja tovaru 7 204 916177 0600,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 9810,00000,000089 90572 705
Účtovný cash flow 8 43921 873110 031114 327127 895
Úročený dlh -1 519 218475 14914,000,00000,0000
Úrokové krytie 1 1670,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -11 469-13 993333 424333 673274 057
Všetky záväzky 2 371 975691 4034 5549 1687 031
Výsledok hospodárenia 4 0764 761-214,0076 53063 895
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 0764 761-214,0076 53063 895
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 5254 664-249,0059 61649 590
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 6649 87359 61649 59045 346
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 4994 664-249,0076 44363 795
Zásoby 75 8050,00000,00000,00000,0000
Záväzky 2 371 975691 4034 5549 1687 031
Záväzky z obchodného styku 3 881 693216 2543 2613 0072 035
Zisk pred zdanením 3 4994 664-249,0076 44363 795
Zmena EBIT 0,75090,4724-0,00331,201,09