Avedar s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 16 62220 12517 52612 83520 333
Bežná likvidita III. stupeň 10,533,483,774,221,75
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,13-1,37-1,37-1,33-1,30
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,503,283,644,040,9156
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,12880,45490,41870,39211,49
Celkové tržby 5 12310 25411 0838 0506 754
Celkový dlh 1 8966 2925 1723 61512 158
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 577-18 915-16 902-12 279-10 658
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 57718 91516 90212 27910 658
Čistý cash flow 16 57718 91516 90212 27910 658
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 0881 8923 6151 525955,00
Čistý zisk 893,001 4793 1351 045475,00
Čistý zisk v minulom roku 1 4793 1351 045475,0011 582
Cudzie zdroje -14 726-13 833-12 354-9 220-8 175
Daň z príjmov 195,00413,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 413,00480,00480,00480,004 357
Daň z príjmov z bežnej činnosti 195,00413,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,2143,0720,5725,21547,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,2143,0720,5725,2164,46
Doba obratu aktív 1 184716,37577,61581,961 150
Doba obratu pohľadávok 3,2143,0720,5725,21547,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 112,50205,57153,09137,75658,24
EBIT v minulom roku 1 8923 6151 525955,0015 939
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 0881 8923 6151 525955,00
EBITDA 1 1841 9763 6991 609538,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 1841 9763 6991 609538,00
Efektívna daňová sadzba 0,17920,21830,13280,31480,5026
Finančná páka 1,131,451,421,392,49
Finančné účty 16 57718 91516 90212 27910 658
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8859-0,6874-0,7049-0,7183-0,4021
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88590,68740,70490,71830,4021
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 0881 8923 6151 525454,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,09500,28700,26500,23670,5725
Krátkodobé pohľadávky 45,001 210624,00556,009 675
Krátkodobé záväzky 1 5795 7754 6453 03811 641
Náklady na predaný tovar 3 8728 1557 2856 3576 119
Obežný majetok 16 62220 12517 52612 83520 333
Obrat aktív 0,30820,50950,63190,62720,3175
Obrat obežného majetku 0,30820,50950,63190,62720,3175
Ostatné náklady na finančnú činnosť 96,0084,0084,0084,0084,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 893,001 4793 1351 045475,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99730,93990,96440,95670,5242
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,241,841,531,531,58
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,241,841,531,531,65
Pohľadávky z obchodného styku 45,001 210624,00556,001 140
Pohotová likvidita II. stupeň 10,533,483,774,221,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8883-0,7313-0,7309-0,7509-0,7670
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,11410,31260,29510,28170,5979
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,12880,45490,41870,39211,49
Pridaná hodnota 1 2512 0993 7901 693336,00
Rýchla likvidita I. stupeň 10,503,283,644,040,9156
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,603,181,402,2522,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,603,181,402,2522,60
Služby 3 8726 4486 4906 0895 323
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 62220 12517 52612 83520 333
Spotreba materiálu… 0,00001 707795,00268,00796,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 12310 25411 0758 0506 455
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 12310 25411 0758 0506 455
Účtovný cash flow 16 57718 91516 90212 27910 658
Vlastné imanie 14 72613 83312 3549 2208 175
Všetky záväzky 1 8966 2925 1723 61512 158
Výsledok hospodárenia 1 1841 9763 6991 609538,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 1841 9763 6991 609538,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 893,001 4793 1351 045475,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 4793 1351 045475,0011 582
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 0881 8923 6151 525955,00
Záväzky 1 8966 2925 1723 61512 158
Zisk pred zdanením 1 0881 8923 6151 525955,00
Zmena EBIT 0,57510,52342,371,600,0599