OLIMED, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 31 07888 95123 13235 1377 362
Bežná likvidita III. stupeň 2,111,273,79-13,168,68
Časové rozlíšenie aktív 0,000082,0082,0082,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,66-4,33-0,82790,1266-1,18
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -7,870,91232,172,818,66
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,67765,010,98181,640,1861
Celkové tržby 103 29889 23986 86267 1170,0000
Celkový dlh 12 55374 15211 46021 8161 155
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 515-76 291-12 162-3 001-7 345
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 51576 29112 1623 0017 345
Čistý cash flow -67 77664 1299 663-1 6877 345
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 1443 2991 0455 2951 032
Čistý zisk 1 6943 127-724,004 2031 032
Čistý zisk v minulom roku 3 127-724,003 2782 911-70,00
Cudzie zdroje -18 525-14 799-11 672-13 321-6 207
Daň z príjmov 450,000,00001 1850,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 185925,00890,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 450,000,00001 1850,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,4951,4519,5326,260,5862
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,4927,070,08400,10880,5862
Doba obratu aktív 110,67363,8297,20191,08253,86
Doba obratu pohľadávok 34,4951,4519,5326,260,5862
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000040,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,68287,5018,72-3,2729,24
EBIT v minulom roku 3 2991 0455 2954 836-70,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 1443 2991 0455 2951 032
EBITDA 4 92915 81343 11947 3661 347
EBITDA marža 0,04770,17720,49640,70570,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 92915 81343 11947 3661 347
Efektívna daňová sadzba 0,20990,00002,570,00000,0000
Finančná páka 1,686,011,982,641,19
Finančné účty 8 51576 29112 1623 0017 345
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5961-0,1664-0,5046-0,3791-0,8431
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59610,16640,50460,37910,8431
Hrubá marža 0,28920,37850,51320,66800,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 92015 78143 01447 2651 320
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,27720,79020,1925-0,01710,1152
Krátkodobé pohľadávky 9 68512 5784 6474 82817,00
Krátkodobé záväzky 8 61570 2914 454-601,00848,00
Krytie dlhovej služby 0,000091,9473,8343,380,0000
Nákladové úroky 0,0000172,00584,001 0920,0000
Nákladové úroky v minulom roku 172,00584,001 0921 0350,0000
Náklady na predaný tovar 72 62155 46542 28122 2817 706
Neobežný majetok 12 8780,00006 24127 2260,0000
Obežný majetok 18 20088 86916 8097 8297 362
Obrat aktív 3,301,003,761,911,44
Obrat neobežného majetku 7,960,000013,922,470,0000
Obrat obežného majetku 5,631,005,178,571,44
Odpisy 2 77612 48241 97041 9700,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 3886 24120 98520 9850,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 3886 24120 98520 9850,0000
Osobné náklady 26 84423 98121 72517 3870,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9,0032,00105,00101,0027,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 02155 66510 1372 5210,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 47015 60941 24646 1731 032
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,27400,85770,52580,08540,9977
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89850,71000,48730,38780,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,65610,71860,1112-0,02510,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,412,052,580,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,92630,69990,75540,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,66120,71860,1112-0,02510,6939
Pohľadávky z obchodného styku 10 5286 61920,0020,0017,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,111,273,79-13,168,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,2733-0,2308-1,217,90-0,8451
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000372,8416,55-1,540,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,40390,83360,49540,62090,1569
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,67765,010,98181,640,1861
Pridaná hodnota 29 87733 77444 58144 8362 879
Primárna platobná neschopnosť 0,38198,41506,85126,050,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,98841,092,73-4,998,66
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,554,690,26580,46060,8575
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,554,690,26580,46060,8575
Služby 60 31142 61832 02812 6565 628
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 07888 95123 13235 1377 362
Spotreba materiálu… 12 31012 84710 2539 6252 078
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 102 49889 23986 86267 11710 585
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 102 49889 23986 86267 11710 585
Účtovný cash flow -67 77664 1299 663-1 6877 345
Úrokové krytie 0,000019,181,794,850,0000
Vlastné imanie 18 52514 79911 67213 3216 207
Všetky záväzky 12 55374 15211 46021 8161 155
Výsledok hospodárenia 2 1533 3311 1495 3961 347
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 1533 3311 1495 3961 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 6943 127-724,004 2031 032
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 127-724,003 2782 911-70,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 1443 127461,004 2031 320
Záväzky 12 55374 15211 46021 8161 155
Záväzky z obchodného styku 4 02155 66510 1372 5210,0000
Zisk pred zdanením 2 1443 127461,004 2031 320
Zmena EBIT 0,64993,160,19741,09-14,74