OLIMED, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,000088 95123 13235 1377 362
Bežná likvidita III. stupeň 0,00001,273,79-13,168,68
Časové rozlíšenie aktív 0,000082,0082,0082,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-4,33-0,82790,1266-1,18
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,91232,172,818,66
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00005,010,98181,640,1861
Celkové tržby 0,000089 23986 86267 1170,0000
Celkový dlh 0,000074 15211 46021 8161 155
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-76 291-12 162-3 001-7 345
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000076 29112 1623 0017 345
Čistý cash flow 0,000064 1299 663-1 6877 345
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00003 2991 0455 2951 032
Čistý zisk 0,00003 127-724,004 2031 032
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-724,003 2782 911-70,00
Cudzie zdroje 0,0000-14 799-11 672-13 321-6 207
Daň z príjmov 0,00000,00001 1850,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 185925,00890,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00001 1850,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000051,4519,5326,260,5862
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000027,070,08400,10880,5862
Doba obratu aktív 0,0000363,8297,20191,08253,86
Doba obratu pohľadávok 0,000051,4519,5326,260,5862
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000040,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000287,5018,72-3,2729,24
EBIT v minulom roku 0,00001 0455 2954 836-70,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00003 2991 0455 2951 032
EBITDA 0,000015 81343 11947 3661 347
EBITDA marža 0,00000,17720,49640,70570,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,000015 81343 11947 3661 347
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00002,570,00000,0000
Finančná páka 0,00006,011,982,641,19
Finančné účty 0,000076 29112 1623 0017 345
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,1664-0,5046-0,3791-0,8431
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,16640,50460,37910,8431
Hrubá marža 0,00000,37850,51320,66800,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,000015 78143 01447 2651 320
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,79020,1925-0,01710,1152
Krátkodobé pohľadávky 0,000012 5784 6474 82817,00
Krátkodobé záväzky 0,000070 2914 454-601,00848,00
Krytie dlhovej služby 0,000091,9473,8343,380,0000
Nákladové úroky 0,0000172,00584,001 0920,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000584,001 0921 0350,0000
Náklady na predaný tovar 0,000055 46542 28122 2817 706
Neobežný majetok 0,00000,00006 24127 2260,0000
Obežný majetok 0,000088 86916 8097 8297 362
Obrat aktív 0,00001,003,761,911,44
Obrat neobežného majetku 0,00000,000013,922,470,0000
Obrat obežného majetku 0,00001,005,178,571,44
Odpisy 0,000012 48241 97041 9700,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00006 24120 98520 9850,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00006 24120 98520 9850,0000
Osobné náklady 0,000023 98121 72517 3870,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000032,00105,00101,0027,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000055 66510 1372 5210,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,000015 60941 24646 1731 032
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,85770,52580,08540,9977
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,71000,48730,38780,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,71860,1112-0,02510,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00001,412,052,580,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,92630,69990,75540,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,71860,1112-0,02510,6939
Pohľadávky z obchodného styku 0,00006 61920,0020,0017,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00001,273,79-13,168,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-0,2308-1,217,90-0,8451
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000372,8416,55-1,540,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,83360,49540,62090,1569
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00005,010,98181,640,1861
Pridaná hodnota 0,000033 77444 58144 8362 879
Primárna platobná neschopnosť 0,00008,41506,85126,050,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00001,092,73-4,998,66
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00004,690,26580,46060,8575
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00004,690,26580,46060,8575
Služby 0,000042 61832 02812 6565 628
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000088 95123 13235 1377 362
Spotreba materiálu… 0,000012 84710 2539 6252 078
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000089 23986 86267 11710 585
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000089 23986 86267 11710 585
Účtovný cash flow 0,000064 1299 663-1 6877 345
Úrokové krytie 0,000019,181,794,850,0000
Vlastné imanie 0,000014 79911 67213 3216 207
Všetky záväzky 0,000074 15211 46021 8161 155
Výsledok hospodárenia 0,00003 3311 1495 3961 347
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00003 3311 1495 3961 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00003 127-724,004 2031 032
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-724,003 2782 911-70,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00003 127461,004 2031 320
Záväzky 0,000074 15211 46021 8161 155
Záväzky z obchodného styku 0,000055 66510 1372 5210,0000
Zisk pred zdanením 0,00003 127461,004 2031 320
Zmena EBIT 0,00003,160,19741,09-14,74