Peter Dragúň-Dragstav

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011