Adrian Pernecký

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182013201220112010