Marta Chlupová GERBERA

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2009