Vladimír Gvozdják

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20122011