Ing. Zlatica Pintérová

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2009