Pavel Kohút

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Prehľad našich účtovných závierok
Riadna závierka pre obdobie od 2017-01 do 2017-12

Úč MUJ

Riadna závierka pre obdobie od 2016-01 do 2016-12

Úč POD

Riadna závierka pre obdobie od 2015-01 do 2015-12

Úč POD

Riadna závierka pre obdobie od 2014-01 do 2014-12

Úč POD

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Riadna závierka pre obdobie od 2013-01 do 2013-12

Súvaha Úč POD 1-01

Poznámky Úč POD 3-04

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2013-01 do 2013-12

Poznámky Úč POD 3-04

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2012-01 do 2012-12

Úč FO 1-01

Úč FO 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2011-01 do 2011-12

Úč FO 2-01

Úč FO 1-01

Riadna závierka pre obdobie od 2010-01 do 2010-12

Úč FO 1-01

Úč FO 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2009-01 do 2009-12

Úč FO 1-01

Úč FO 2-01