Martin Brincko

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201220112009