Helena Füzerová

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013

Činnosti firmy
Výroba malty
Prenájom iných dopravných zariadení
Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom stavebných strojov a zariadení
Výroba, požičiavanie, distribúcia videa
Sprostredkovateľská činnosť
Stáčanie prírodnej minerálnej a výroba nealkoholických nápojov
Výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo
Výroba transportného betónu
Výroba cementu, vápna a sádry
Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
Baliace činnosti
Prenájom iných strojov a prístrojov
Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Skladovanie - mimo prevádzky verejných skladov
Predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách
Sprostredkovanie dopravy
Prípravné práce pre stavbu
Výroba nábytku (neremeselná)
Demolácia a zemné práce
Prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
Predaj na trhoch
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Podnikateľské poradenstvo mimo ekonomického, účtovného a organizačného poradenstva
Reklamné a propagačné činnosti
Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
Faktoring a forfaiting
Výroba hroznového vína
Preklad nákladov
Výroba drevených obalov
Iný maloobchod mimo predajne
Výroba ovocného vína
Výroba píliarska a impregnácia dreva
Ambulantný predaj