Podtatranské múzeum v Poprade

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 3 335 959341 205332 7651 062 6081 074 048
Bežná likvidita III. stupeň 0,60841,981,310,39371,17
Časové rozlíšenie aktív 290,76276,03297,06271,24275,24
Časové rozlíšenie pasív 117 7003 7074 0204 4104 410
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,94-0,8287-0,34620,03330,0585
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 164,781,840,46720,04770,1795
Celková tržba 6 4672 2825 27214 5319 929
Celková tržba v minulom roku 2 2825 27212 8329 92911 478
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 254,1012,5219,75-36,27-82,73
Celkový dlh 3 205 643312 535312 9001 088 2021 082 725
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -62 287-20 688-5 485-998,40-765,39
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 62 28720 6885 485998,40765,39
Čistý cash flow 62 28720 6885 485998,40765,39
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 9709 6123 432-16 057-4 443
Čistý zisk -12 3489 4012 699-16 916-4 650
Čistý zisk v minulom roku 9 4012 69922 640-4 650-1 079
Cudzie zdroje -12 616-24 964-15 84430 00413 088
Daň z príjmov 378,00211,20732,78859,51206,53
Daň z príjmov v minulom roku 211,20732,78779,68206,53278,80
Daň z príjmov z bežnej činnosti 378,00211,20732,78859,51206,53
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 561,701 4541 026218,51336,11
Doba obratu aktív 202 35057 07623 03726 69239 482
Doba obratu pohľadávok 561,701 4541 026218,51336,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 22,931 882812,80525,31156,76
EBIT v minulom roku 9 6123 43223 420-4 443-800,50
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 9709 6123 432-16 057-4 443
EBITDA 39 1129 7325 068-5 6925 683
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 1129 7325 068-5 6925 683
Finančná páka 264,4313,6721,00-35,42-82,06
Finančné účty 62 28720 6885 485998,40765,39
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 39 1129 7325 068-5 6925 683
Krátkodobé pohľadávky 9 2608 69014 8198 6999 144
Krátkodobé záväzky 378,0011 25411 74120 9134 264
Náklady na predaný tovar 54 99718 95325 62920 22336 836
Neobežný majetok 3 264 121311 551311 8821 052 6391 063 863
Obežný majetok 71 54729 37820 5869 6989 909
Obrat obežného majetku 0,08410,07430,25611,501,00
Odpisy 51 460330,722 36811 22410 333
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 51 460330,722 36811 22410 333
Osobné náklady 181 432151 982147 319134 131118 122
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39 1129 7325 068-5 6925 683
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,97880,37660,17040,56380,3553
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 10,359,481,040,06870,0771
Pohotová likvidita II. stupeň 0,60841,981,310,39371,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2025-1,21-2,8930,0517,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96090,91600,94031,021,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 254,1012,5219,75-36,27-82,73
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,97880,37660,17040,56380,3553
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52751,380,34800,03940,0882
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 81,9632,1161,75-191,18190,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 81,9632,1161,75-191,18190,52
Služby 54 99718 95325 62920 22336 836
Stupeň prevádzkovej páky -0,43946,470,35672,476,42
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 0172 1825 27214 5319 929
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 0172 1825 27214 5319 929
Tržby za vlastné výkony a tovar 6 4672 2825 27214 5319 929
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 2 2825 27212 8329 92911 478
Účtovný cash flow 62 28720 6885 485998,40765,39
Vlastné imanie 12 61624 96415 844-30 004-13 088
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 335 959341 205332 7651 062 6081 074 048
Všetky záväzky 3 205 643312 535312 9001 088 2021 082 725
Výsledok hospodárenia -12 3489 4012 699-16 916-4 650
Výsledok hospodárenia po zdanení -12 3489 4012 699-16 916-4 650
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 9 4012 69922 640-4 650-1 079
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -12 3489 4012 699-16 916-4 650
Záväzky súčet 3 205 643312 535312 9001 088 2021 082 725
Zisk pred zdanením -11 9709 4012 699-16 916-4 650
Zmena Celkovej tržby 2,830,43280,41091,460,8651
Zmena EBIT -1,252,800,14653,615,55
Účtovné závierky