Spločenstvo vlastníkov bytov v dome na Laboreckej ulici č.1850

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!