Základná škola s materskou školou Udavské

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 68 07255 77781 24456 98146 422
Bežná likvidita III. stupeň 0,85900,72620,83660,74971,22
Časové rozlíšenie aktív 1 2010,0000689,70685,332 121
Časové rozlíšenie pasív 13 90413 79815 89615 7562 218
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -14,1044,66-47,77-11,84-16,96
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,020,98601,021,051,07
Celková tržba 37 88842 90944 88543 95835 176
Celková tržba v minulom roku 42 18044 88543 95841 43330 048
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,99-53,7753,4314,4427,90
Celkový dlh 51 31542 77464 14738 55542 675
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 226-35 524-57 360-31 610-25 952
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 22635 52457 36031 61025 952
Čistý cash flow 40 22635 52457 36031 61025 952
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 456,59-1 660-1 470394,547 303
Čistý zisk 456,59-1 660-1 470394,547 303
Čistý zisk v minulom roku 1 623-1 470394,54247,56-5 817
Cudzie zdroje -2 852795,47-1 201-2 670-1 530
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,470,00003,5311,0533,47
Doba obratu aktív 655,77474,46660,66473,14617,31
Doba obratu pohľadávok 29,470,00003,5311,0533,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 380,47306,47455,37250,01322,87
EBIT v minulom roku 1 623-1 470394,54247,56-5 817
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 456,59-1 660-1 470394,547 303
EBITDA 1 963-157,2832,541 8977 567
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 963-157,2832,541 8977 567
Finančná páka 23,87-70,1267,6721,3430,35
Finančné účty 40 22635 52457 36031 61025 952
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 963-157,2832,541 8977 567
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58020,64590,68930,52840,5230
Krátkodobé pohľadávky 3 0590,0000433,831 3312 517
Krátkodobé záväzky 39 49536 02955 99830 10924 280
Materiál 1 384659,741 665757,451 716
Náklady na predaný tovar 48 56410 0188 2654 9624 894
Neobežný majetok 22 20119 59321 09522 5974 534
Obežný majetok 44 67036 18459 45933 69839 768
Obrat aktív 0,55660,76930,55250,77140,5913
Obrat neobežného majetku 1,712,192,131,956,05
Obrat obežného majetku 0,84821,190,75491,300,6902
Odpisy 1 5071 5021 5021 502264,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 5071 5021 5021 502264,00
Osobné náklady 429 304340 396348 065345 316264 997
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 963-157,2832,541 8977 567
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,16012,09-1,220,14774,77
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,59090,63690,70600,55470,5590
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,060,82791,280,71910,9455
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83310,71300,81350,73321,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75380,76690,78960,67660,9193
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,99-53,7753,4314,4427,90
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,16012,09-1,220,14774,77
Rýchla likvidita I. stupeň 0,75330,71300,79780,68920,9794
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 26,14-271,961 97120,335,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 26,14-271,961 97120,335,64
Služby 48 56410 0188 2654 9624 894
Stupeň prevádzkovej páky 0,31311,18-3,651,50-1,07
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 37 88842 90944 88543 95827 448
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 88842 90944 88543 95827 448
Tržby za vlastné výkony a tovar 37 88842 90944 88543 95835 176
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 42 18044 88543 95841 43330 048
Účtovný cash flow 40 22635 52457 36031 61025 952
Vlastné imanie 2 852-795,471 2012 6701 530
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 68 07255 77781 24456 98146 422
Všetky záväzky 51 31542 77464 14738 55542 675
Výsledok hospodárenia 456,59-1 660-1 470394,547 303
Výsledok hospodárenia po zdanení 456,59-1 660-1 470394,547 303
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 1 623-1 470394,54247,56-5 817
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 456,59-1 660-1 470394,547 303
Zásoby 1 384659,741 665757,451 716
Záväzky súčet 51 31542 77464 14738 55542 675
Zisk pred zdanením 456,59-1 660-1 470394,547 303
Zmena Celkovej tržby 0,89820,95601,021,061,17
Zmena EBIT 0,28131,13-3,731,59-1,26
Účtovné závierky