Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Bankové úvery 0,0000296 4670,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,72760,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,0000296 4670,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 84080 759-142 0260,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 840215 708142 0260,00000,0000
Čistý cash flow -204 86873 682119 4970,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 318127 1166 3460,00000,0000
Čistý zisk 4 318127 1166 3460,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 127 1166 34639 4090,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00006 00012 0000,00000,0000
EBIT v minulom roku 127 1166 34639 4090,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 318127 1166 3460,00000,0000
EBITDA 38 143135 48714 7160,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 38 143135 48714 7160,00000,0000
Finančné účty 10 840215 708142 0260,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 38 143135 48714 7160,00000,0000
Odpisy 33 8258 3708 3700,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 33 8258 3708 3700,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 38 143135 48714 7160,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 0006 0006 0000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,72760,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,72760,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000296 4670,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -204 86873 682119 4970,00000,0000
Úročený dlh 0,0000296 4670,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 4 318127 1166 3460,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 4 318127 1166 3460,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 127 1166 34639 4090,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 4 318127 1166 3460,00000,0000
Zisk pred zdanením 4 318127 1166 3460,00000,0000
Zmena EBIT 0,034020,030,16100,00000,0000