Spoločenstvo vlastníkov domu parc. č. 433/2

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!