MVDr. Patrik Keľo, veterinárny lekár

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201420132012