Trnavský samosprávny kraj

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 203 326 660200 894 789192 471 322170 611 776136 109 794
Aktivácia 0,000072 33755 97176 3370,0000
Bankové úvery 4 559 3295 014 8832 734 9452 908 1470,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,190,88880,59720,67610,3778
Bežné bankové úvery 4 559 3295 014 8832 734 9452 908 1470,0000
Časové rozlíšenie aktív 135 018232 691168 186128 02950 727
Časové rozlíšenie pasív 23 474 13328 040 41029 701 93530 635 34121 683 433
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 35,333,631,912,462,74
Celková tržba 14 93713 046 52312 781 15112 475 30122 157
Celková tržba v minulom roku 13 69212 781 15112 475 30128 783 81733 111
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,48790,67290,84010,85401,00
Celkový dlh 58 974 68269 529 76474 314 08564 475 56357 229 464
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 495 990-28 621 767-20 205 869-22 916 954-8 817 385
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 055 31933 636 65022 940 81425 825 1018 817 385
Čistý cash flow 34 055 31933 636 65022 940 81425 825 1018 817 385
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 275 42014 955 34311 392 54912 238 8614 507 862
Čistý zisk 22 073 34514 909 74111 357 18312 213 9314 507 862
Čistý zisk v minulom roku 13 526 13711 357 18312 213 93117 114 28516 189 076
Cudzie zdroje -120 877 845-103 324 615-88 455 302-75 500 872-57 196 897
Daň z príjmov 202 07545 60135 36624 9300,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,000035 36624 93026 7670,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 202 07545 60135 36624 9300,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000092 652118 3528 88530 209
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 45735,6035,9937,067 263
Doba obratu aktív 4 968 4635 9965 9165 3502 242 207
Doba obratu pohľadávok 3 45738,3639,6237,347 761
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23 553276,76368,96329,5553 036
EBIT v minulom roku 13 526 13711 392 54912 238 86117 141 05216 189 076
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 275 42014 955 34311 392 54912 238 8614 507 862
EBITDA 23 728 41823 592 79119 608 60320 144 3446 048 570
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 728 41823 592 79119 608 60320 144 3446 048 570
Finančná páka 1,681,942,182,262,38
Finančné účty 34 055 31933 636 65022 940 81425 825 1018 817 385
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5945-0,5143-0,4596-0,4425-0,4202
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59450,51430,45960,44250,4202
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 728 41823 592 79119 608 60320 144 3446 048 570
Krátkodobé pohľadávky 141 4731 192 6351 170 8501 181 721440 903
Krátkodobé záväzky 963 8809 273 01112 004 66810 508 4353 219 460
Materiál 131 3352 374 4942 066 5442 464 24899 736
Náklady na predaný tovar 3 349 71111 980 80214 616 16114 065 3043 689 500
Neobežný majetok 52 989 488163 177 235165 807 002140 815 55151 030 636
Obežný majetok 150 202 15437 484 86226 496 13429 668 19685 028 431
Odpisy 1 655 0738 520 9358 091 9857 657 1921 540 709
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 655 0738 520 9358 091 9857 657 1921 540 709
Osobné náklady 6 933 57374 682 23470 698 59566 569 9505 362 585
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 728 41823 430 67619 449 16819 871 1236 048 570
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2 2802,751,932,22397,95
Pohotová likvidita II. stupeň 1,180,82830,54630,61600,3738
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,55-3,07-3,86-2,92-6,49
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,48790,67290,84010,85401,00
Rýchla likvidita I. stupeň 1,170,79470,51620,58620,3541
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,492,953,793,209,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,492,953,793,209,46
Služby 3 349 71112 053 13814 672 13214 141 6413 689 500
Stupeň prevádzkovej páky 1,511,290,90861,650,4161
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 559 3295 014 8832 734 9452 908 1470,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 0,000072 3370,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 93712 229 45911 875 76911 638 996422 157
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000400 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 93712 229 45911 875 76911 638 99622 157
Tržby za vlastné výkony a tovar 14 93713 046 52312 781 15112 475 30122 157
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 13 69212 781 15112 475 30128 783 81733 111
Účtovný cash flow 34 055 31933 636 65022 940 81425 825 1018 817 385
Úročený dlh 4 559 3295 014 8832 734 9452 908 1470,0000
Vlastné imanie 120 877 845103 324 61588 455 30275 500 87257 196 897
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 203 326 660200 894 789192 471 322170 611 776136 109 794
Všetky záväzky 58 974 68269 529 76474 314 08564 475 56357 229 464
Výsledok hospodárenia 22 073 34515 071 85711 516 61812 487 1524 507 862
Výsledok hospodárenia po zdanení 22 073 34514 909 74111 357 18312 213 9314 507 862
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 13 526 13711 357 18312 213 93117 114 28516 189 076
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 22 073 34515 071 85711 516 61812 487 1524 507 862
Zásoby 131 3352 558 4762 259 1552 647 43399 736
Záväzky súčet 58 974 68269 529 76474 314 08564 475 56357 229 464
Zisk pred zdanením 22 275 42015 007 11511 438 07712 263 7784 507 862
Zmena Celkovej tržby 1,091,021,020,43340,6692
Zmena EBIT 1,651,310,93090,71400,2785
Účtovné závierky