Trnavský samosprávny kraj

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 200 894 789192 471 322170 611 776136 109 794164 306 465
Aktivácia 72 33755 97176 3370,0000471 270
Bankové úvery 5 014 8832 734 9452 908 1470,0000641 101
Bežná likvidita III. stupeň 0,88880,59720,67610,37780,4268
Bežné bankové úvery 5 014 8832 734 9452 908 1470,0000641 101
Časové rozlíšenie aktív 232 691168 186128 02950 727242 798
Časové rozlíšenie pasív 28 040 41029 701 93530 635 34121 683 43327 769 077
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,631,912,462,740,5690
Celková tržba 13 046 52312 781 15112 475 30122 15742 258 484
Celková tržba v minulom roku 12 781 15112 475 30128 783 81733 11143 252 710
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,67290,84010,85401,001,59
Celkový dlh 69 529 76474 314 08564 475 56357 229 46483 726 450
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 621 767-20 205 869-22 916 954-8 817 385-13 397 579
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 636 65022 940 81425 825 1018 817 38514 038 681
Čistý cash flow 33 636 65022 940 81425 825 1018 817 38514 038 681
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 955 34311 392 54912 238 8614 507 8627 306 146
Čistý zisk 14 909 74111 357 18312 213 9314 507 8627 279 961
Čistý zisk v minulom roku 11 357 18312 213 93117 114 28516 189 0763 704 836
Cudzie zdroje -103 324 615-88 455 302-75 500 872-57 196 897-52 810 939
Daň z príjmov 45 60135 36624 9300,000026 186
Daň z príjmov v minulom roku 35 36624 93026 7670,000011 856
Daň z príjmov z bežnej činnosti 45 60135 36624 9300,000026 186
Dlhodobé pohľadávky 92 652118 3528 88530 209116 533
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,6035,9937,067 26354,33
Doba obratu aktív 5 9965 9165 3502 242 2071 588
Doba obratu pohľadávok 38,3639,6237,347 76155,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 276,76368,96329,5553 036238,48
EBIT v minulom roku 11 392 54912 238 86117 141 05216 189 0763 716 691
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 955 34311 392 54912 238 8614 507 8627 306 146
EBITDA 23 592 79119 608 60320 144 3446 048 57014 091 383
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 592 79119 608 60320 144 3446 048 57014 091 383
Finančná páka 1,942,182,262,383,11
Finančné účty 33 636 65022 940 81425 825 1018 817 38514 038 681
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5143-0,4596-0,4425-0,4202-0,3214
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51430,45960,44250,42020,3214
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 592 79119 608 60320 144 3446 048 57014 091 383
Krátkodobé pohľadávky 1 192 6351 170 8501 181 721440 9035 620 184
Krátkodobé záväzky 9 273 01112 004 66810 508 4353 219 46024 670 866
Materiál 2 374 4942 066 5442 464 24899 7362 277 634
Náklady na predaný tovar 11 980 80214 616 16114 065 3043 689 50010 946 961
Neobežný majetok 163 177 235165 807 002140 815 55151 030 636141 496 055
Obežný majetok 37 484 86226 496 13429 668 19685 028 43122 567 613
Obrat obežného majetku 0,32630,44820,39230,00031,67
Odpisy 8 520 9358 091 9857 657 1921 540 7096 572 971
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 520 9358 091 9857 657 1921 540 7096 572 971
Osobné náklady 74 682 23470 698 59566 569 9505 362 58579 930 074
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 430 67619 449 16819 871 1236 048 57013 852 932
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,751,932,22397,950,3718
Pohotová likvidita II. stupeň 0,82830,54630,61600,37380,3749
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,07-3,86-2,92-6,49-3,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34610,38610,37790,42050,5096
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,67290,84010,85401,001,59
Rýchla likvidita I. stupeň 0,79470,51620,58620,35410,2645
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,953,793,209,465,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,953,793,209,465,94
Služby 12 053 13814 672 13214 141 6413 689 50011 418 231
Stupeň prevádzkovej páky 1,290,90861,650,41612,01
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 014 8832 734 9452 908 1470,0000641 101
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 72 3370,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 229 45911 875 76911 638 996422 15737 759 085
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000400 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 229 45911 875 76911 638 99622 15737 759 085
Tržby za vlastné výkony a tovar 13 046 52312 781 15112 475 30122 15742 258 484
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 12 781 15112 475 30128 783 81733 11143 252 710
Účtovný cash flow 33 636 65022 940 81425 825 1018 817 38514 038 681
Úročený dlh 5 014 8832 734 9452 908 1470,0000641 101
Vlastné imanie 103 324 61588 455 30275 500 87257 196 89752 810 939
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 200 894 789192 471 322170 611 776136 109 794164 306 465
Všetky záväzky 69 529 76474 314 08564 475 56357 229 46483 726 450
Výsledok hospodárenia 15 071 85711 516 61812 487 1524 507 8627 518 411
Výsledok hospodárenia po zdanení 14 909 74111 357 18312 213 9314 507 8627 279 961
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 11 357 18312 213 93117 114 28516 189 0763 704 836
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 15 071 85711 516 61812 487 1524 507 8627 518 411
Zásoby 2 558 4762 259 1552 647 43399 7362 752 842
Záväzky súčet 69 529 76474 314 08564 475 56357 229 46483 726 450
Zisk pred zdanením 15 007 11511 438 07712 263 7784 507 8627 384 814
Zmena Celkovej tržby 1,021,020,43340,66920,9770
Zmena EBIT 1,310,93090,71400,27851,97
Účtovné závierky