Základná škola, Vajanského 2, Skalica

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 192 036134 726138 834129 022144 261
Bežná likvidita III. stupeň 1,000,98530,99170,99760,9362
Časové rozlíšenie aktív 14 577578,39508,41472,71366,82
Časové rozlíšenie pasív 3 277578,39508,41472,71366,82
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 129,4229,9554,7951,608,02
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,92950,97720,98080,97990,9176
Celková tržba 143 739162 915157 116140 751133 249
Celková tržba v minulom roku 174 478157 116140 751134 883127 950
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -154,55-34,01-63,64-63,55-13,87
Celkový dlh 189 988138 211140 534130 604155 075
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -159 098-121 714-120 995-106 048-89 693
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 159 098121 714120 995106 04889 693
Čistý cash flow 159 098121 714120 995106 04889 693
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 527,71-1 856-153,09-30,20-9,38
Čistý zisk 527,71-1 856-153,09-30,20-9,38
Čistý zisk v minulom roku 1 184-153,09-30,20872,49610,03
Cudzie zdroje 1 2294 0642 2082 05511 182
Doba obratu aktív 487,64301,84322,53334,58395,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 434,65279,06286,59280,65267,76
EBIT v minulom roku 1 184-153,09-30,20872,49610,03
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 527,71-1 856-153,09-30,20-9,38
EBITDA 3 0442 6934 4435 0286 099
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 0442 6934 4435 0286 099
Finančná páka -156,21-33,15-62,87-62,78-12,90
Finančné účty 159 098121 714120 995106 04889 693
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 0442 6934 4435 0286 099
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,89130,92450,88860,83880,6776
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00004,50
Krátkodobé záväzky 171 169124 555123 364108 22597 750
Materiál 1 466996,401 3441 9191 797
Náklady na predaný tovar 86 08882 36165 51055 09936 562
Neobežný majetok 16 89511 43715 98620 58232 089
Obežný majetok 160 564122 710122 340107 967111 805
Obrat aktív 0,74851,211,131,090,9237
Obrat neobežného majetku 8,5114,249,836,844,15
Obrat obežného majetku 0,89521,331,281,301,19
Odpisy 2 5164 5494 5965 0596 108
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 5164 5494 5965 0596 108
Osobné náklady 1 616 1421 289 3031 210 2261 102 364945 575
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 0442 6934 4435 0286 099
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,82850,90340,87150,82190,6217
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,110,74710,77010,75340,6731
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99560,97730,98090,98000,9179
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98931,031,011,011,07
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -154,55-34,01-63,64-63,55-13,87
Rýchla likvidita I. stupeň 0,91200,97270,97680,97560,9141
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 62,4251,3231,6325,9725,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 62,4251,3231,6325,9725,43
Služby 86 08882 36165 51055 09936 562
Stupeň prevádzkovej páky 0,541011,694,54-0,0332-0,0148
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 143 739162 915157 116140 751133 249
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 143 739162 915157 116140 751133 249
Tržby za vlastné výkony a tovar 143 739162 915157 116140 751133 249
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 174 478157 116140 751134 883127 950
Účtovný cash flow 159 098121 714120 995106 04889 693
Vlastné imanie -1 229-4 064-2 208-2 055-11 182
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 192 036134 726138 834129 022144 261
Všetky záväzky 189 988138 211140 534130 604155 075
Výsledok hospodárenia 527,71-1 856-153,09-30,20-9,38
Výsledok hospodárenia po zdanení 527,71-1 856-153,09-30,20-9,38
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 1 184-153,09-30,20872,49610,03
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 527,71-1 856-153,09-30,20-9,38
Zásoby 1 466996,401 3441 9191 797
Záväzky súčet 189 988138 211140 534130 604155 075
Zisk pred zdanením 592,57-1 836-122,84-28,06-7,67
Zmena Celkovej tržby 0,82381,041,121,041,04
Zmena EBIT 0,445712,125,07-0,0346-0,0154
Účtovné závierky