Nitriansky samosprávny kraj

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 259 539 370252 491 987250 364 463243 943 404230 953 975
Aktivácia 0,0000112 62083 99974 907127 773
Bankové úvery 2 466 8782 474 8962 796 9852 702 3702 860 859
Bežná likvidita III. stupeň 0,52090,81140,84380,73430,7050
Bežné bankové úvery 2 466 8782 474 8962 796 9852 702 3702 860 859
Časové rozlíšenie aktív 59 530238 511305 629206 057182 057
Časové rozlíšenie pasív 57 890 93746 009 85847 750 69248 610 44737 320 246
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 13,342,723,202,602,52
Celková tržba 0,000025 820 90626 209 92927 113 33329 269 910
Celková tržba v minulom roku 0,000026 209 92927 113 33326 168 56826 065 899
Celkový dlh 21 191 00142 104 84746 390 36550 459 11853 910 445
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 862 057-44 932 792-44 799 998-38 663 445-27 676 787
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 328 93647 407 68847 596 98241 365 81530 537 645
Čistý cash flow 32 328 93647 407 68847 596 98241 365 81530 537 645
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 097 6689 676 23512 103 8267 626 6455 305 075
Čistý zisk 10 097 6689 661 73012 086 8597 486 8935 300 440
Čistý zisk v minulom roku 12 703 07512 086 8597 486 8931 636 2617 991 008
Cudzie zdroje -180 457 433-164 377 282-156 223 407-144 873 839-139 723 285
Daň z príjmov 0,000014 50516 967139 7524 634
Daň z príjmov v minulom roku 0,000016 967139 75233 13636 026
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000014 50516 967139 7524 634
Dlhodobé pohľadávky 15 416159 319113 301145 61331 316
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000061,4776,9072,0745,91
Doba obratu aktív 0,00004 0993 9593 7203 238
Doba obratu pohľadávok 0,000064,0578,6974,2946,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000283,18235,25242,92169,62
EBIT v minulom roku 12 703 07512 103 8267 626 6451 669 3978 027 034
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 097 6689 676 23512 103 8267 626 6455 305 075
EBITDA 13 164 52516 757 24918 882 86615 052 20112 175 683
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 164 52516 757 24918 882 86615 052 20112 175 683
Finančná páka 1,441,541,601,681,65
Finančné účty 32 328 93647 407 68847 596 98241 365 81530 537 645
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6953-0,6510-0,6240-0,5939-0,6050
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69530,65100,62400,59390,6050
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 164 52516 757 24918 882 86615 052 20112 175 683
Krátkodobé pohľadávky 221 5483 785 9614 863 7254 725 7413 274 692
Krátkodobé záväzky 2 424 23517 441 95714 878 47215 929 69012 099 416
Materiál 90 8922 010 5912 277 9572 902 0272 676 871
Náklady na predaný tovar 22 323 52424 172 63617 787 48017 070 97116 482 053
Neobežný majetok 124 370 035198 840 404194 763 920193 196 757190 797 840
Obežný majetok 135 109 80553 413 07255 294 91350 540 59039 974 078
Obrat obežného majetku 0,00000,42090,41750,47360,6513
Odpisy 3 066 8587 095 5196 796 0087 565 3086 875 242
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 066 8587 095 5196 796 0087 565 3086 875 242
Osobné náklady 7 980 57198 623 99692 389 20586 308 13280 534 543
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 164 52516 757 24918 882 86615 052 20112 175 683
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00002,112,061,731,17
Pohotová likvidita II. stupeň 0,51940,78010,80650,68850,6502
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,58-3,47-3,28-3,50-4,58
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51490,71910,72750,61520,5841
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,612,512,463,354,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,612,512,463,354,43
Služby 22 323 52424 285 25617 871 47917 145 87816 609 826
Stupeň prevádzkovej páky 0,00000,81151,644,410,5886
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 466 8782 474 8962 796 9852 702 3702 860 859
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 00022 481 50823 084 26223 935 17426 038 831
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 2 0000,00000,00000,00002 475
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000022 481 50823 084 26223 935 17426 036 356
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,000025 820 90626 209 92927 113 33329 269 910
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,000026 209 92927 113 33326 168 56826 065 899
Účtovný cash flow 32 328 93647 407 68847 596 98241 365 81530 537 645
Úročený dlh 2 466 8782 474 8962 796 9852 702 3702 860 859
Vlastné imanie 180 457 433164 377 282156 223 407144 873 839139 723 285
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 259 539 370252 491 987250 364 463243 943 404230 953 975
Všetky záväzky 21 191 00142 104 84746 390 36550 459 11853 910 445
Výsledok hospodárenia 10 097 6689 661 73012 086 8597 486 8935 300 440
Výsledok hospodárenia po zdanení 10 097 6689 661 73012 086 8597 486 8935 300 440
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 12 703 07512 086 8597 486 8931 636 2617 991 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 10 097 6689 661 73012 086 8597 486 8935 300 440
Zásoby 90 8922 057 6242 442 1843 078 7952 864 185
Záväzky súčet 21 191 00142 104 84746 390 36550 459 11853 910 445
Zisk pred zdanením 10 098 6049 653 87112 230 1187 532 9525 328 512
Zmena Celkovej tržby 0,00000,98520,96671,041,12
Zmena EBIT 0,79490,79941,594,570,6609
Účtovné závierky