Nitriansky samosprávny kraj

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 252 491 987250 364 463243 943 404230 953 975195 275 289
Aktivácia 112 62083 99974 907127 7730,0000
Bankové úvery 2 474 8962 796 9852 702 3702 860 8592 689 736
Bežná likvidita III. stupeň 0,81140,84380,73430,70500,4423
Bežné bankové úvery 2 474 8962 796 9852 702 3702 860 8592 689 736
Časové rozlíšenie aktív 238 511305 629206 057182 05724 049
Časové rozlíšenie pasív 46 009 85847 750 69248 610 44737 320 24621 913 401
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,723,202,602,522,68
Celková tržba 25 820 90626 209 92927 113 33329 269 9100,0000
Celková tržba v minulom roku 26 209 92927 113 33326 168 56826 065 8990,0000
Celkový dlh 42 104 84746 390 36550 459 11853 910 44545 334 176
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 932 792-44 799 998-38 663 445-27 676 787-9 941 277
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 407 68847 596 98241 365 81530 537 64512 631 013
Čistý cash flow 47 407 68847 596 98241 365 81530 537 64512 631 013
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 676 23512 103 8267 626 6455 305 0757 172 952
Čistý zisk 9 661 73012 086 8597 486 8935 300 4407 172 952
Čistý zisk v minulom roku 12 086 8597 486 8931 636 2617 991 0085 298 635
Cudzie zdroje -164 377 282-156 223 407-144 873 839-139 723 285-128 027 713
Daň z príjmov 14 50516 967139 7524 6340,0000
Daň z príjmov v minulom roku 16 967139 75233 13636 026103 518
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 50516 967139 7524 6340,0000
Dlhodobé pohľadávky 159 319113 301145 61331 31613 680
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,4776,9072,0745,910,0000
Doba obratu aktív 4 0993 9593 7203 2380,0000
Doba obratu pohľadávok 64,0578,6974,2946,350,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 283,18235,25242,92169,620,0000
EBIT v minulom roku 12 103 8267 626 6451 669 3978 027 0345 402 153
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 676 23512 103 8267 626 6455 305 0757 172 952
EBITDA 16 757 24918 882 86615 052 20112 175 6839 602 576
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 757 24918 882 86615 052 20112 175 6839 602 576
Finančná páka 1,541,601,681,651,53
Finančné účty 47 407 68847 596 98241 365 81530 537 64512 631 013
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6510-0,6240-0,5939-0,6050-0,6556
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65100,62400,59390,60500,6556
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 757 24918 882 86615 052 20112 175 6839 602 576
Krátkodobé pohľadávky 3 785 9614 863 7254 725 7413 274 692290 405
Krátkodobé záväzky 17 441 95714 878 47215 929 69012 099 4164 707 696
Materiál 2 010 5912 277 9572 902 0272 676 87118 594
Náklady na predaný tovar 24 172 63617 787 48017 070 97116 482 05312 119 287
Neobežný majetok 198 840 404194 763 920193 196 757190 797 84093 266 448
Obežný majetok 53 413 07255 294 91350 540 59039 974 078101 984 792
Obrat obežného majetku 0,42090,41750,47360,65130,0000
Odpisy 7 095 5196 796 0087 565 3086 875 2422 429 624
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 095 5196 796 0087 565 3086 875 2422 429 624
Osobné náklady 98 623 99692 389 20586 308 13280 534 5434 201 280
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 757 24918 882 86615 052 20112 175 6839 602 576
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,112,061,731,170,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,78010,80650,68850,65020,4417
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,47-3,28-3,50-4,58-10,14
Rýchla likvidita I. stupeň 0,71910,72750,61520,58410,4309
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,512,463,354,434,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,512,463,354,434,72
Služby 24 285 25617 871 47917 145 87816 609 82612 119 287
Stupeň prevádzkovej páky 0,81151,644,410,58860,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 474 8962 796 9852 702 3702 860 8592 689 736
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 481 50823 084 26223 935 17426 038 8310,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00002 4750,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 481 50823 084 26223 935 17426 036 3560,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar 25 820 90626 209 92927 113 33329 269 9100,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 26 209 92927 113 33326 168 56826 065 8990,0000
Účtovný cash flow 47 407 68847 596 98241 365 81530 537 64512 631 013
Úročený dlh 2 474 8962 796 9852 702 3702 860 8592 689 736
Vlastné imanie 164 377 282156 223 407144 873 839139 723 285128 027 713
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 252 491 987250 364 463243 943 404230 953 975195 275 289
Všetky záväzky 42 104 84746 390 36550 459 11853 910 44545 334 176
Výsledok hospodárenia 9 661 73012 086 8597 486 8935 300 4407 172 952
Výsledok hospodárenia po zdanení 9 661 73012 086 8597 486 8935 300 4407 172 952
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 12 086 8597 486 8931 636 2617 991 0085 298 635
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 9 661 73012 086 8597 486 8935 300 4407 172 952
Zásoby 2 057 6242 442 1843 078 7952 864 18518 594
Záväzky súčet 42 104 84746 390 36550 459 11853 910 44545 334 176
Zisk pred zdanením 9 653 87112 230 1187 532 9525 328 5127 182 751
Zmena Celkovej tržby 0,98520,96671,041,120,0000
Zmena EBIT 0,79941,594,570,66091,33
Účtovné závierky