Základná škola s materskou školou, Čaka č. 364

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 29 82747 04533 53441 39427 388
Bežná likvidita III. stupeň 1,080,93920,45350,40490,8682
Časové rozlíšenie aktív 0,00005 0030,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 3 7393 68412 00720 3464 978
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,73-153,921,441,802,27
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,93750,89550,59790,66001,05
Celková tržba 15 5789 2739 70110 59515 286
Celková tržba v minulom roku 11 2519 70110 59512 33017 788
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -10,03174,44-2,45-2,81-3,28
Celkový dlh 28 97843 11436 34932 66132 239
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 347-38 042-21 289-20 883-22 321
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 34738 04221 28920 88322 321
Čistý cash flow 22 34738 04221 28920 88322 321
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 90415 069-3 209-7 002-2 042
Čistý zisk 4 90415 069-3 209-7 002-2 042
Čistý zisk v minulom roku -8 042-3 209-7 0025 2184 116
Cudzie zdroje 2 890-247,1514 82211 6139 829
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 175,2612,4111,465,6711,37
Doba obratu aktív 698,871 8521 2621 426653,95
Doba obratu pohľadávok 175,2612,4111,465,6711,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 558,491 6721 3401 090508,13
EBIT v minulom roku -8 042-3 209-7 0025 2184 116
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 90415 069-3 209-7 002-2 042
EBITDA 4 90423 4765 1971 404492,95
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 90423 4765 1971 404492,95
Finančná páka -10,32190,35-2,26-3,56-2,79
Finančné účty 22 34738 04221 28920 88322 321
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 90423 4765 1971 404492,95
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,79910,90301,060,76430,7770
Krátkodobé pohľadávky 7 480315,36304,62164,54476,26
Krátkodobé záväzky 23 83642 48235 60431 63921 281
Náklady na predaný tovar 22 1649 88810 9927 0326 940
Neobežný majetok 0,00003 53411 94120 3464 590
Obežný majetok 29 82738 50821 59321 04822 798
Obrat aktív 0,52230,19710,28930,25590,5581
Obrat neobežného majetku 0,00002,620,81240,52073,33
Obrat obežného majetku 0,52230,24080,44930,50340,6705
Odpisy 0,00008 4078 4058 4052 535
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00008 4078 4058 4052 535
Osobné náklady 278 098256 635261 347259 425228 525
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 90423 4765 1971 404492,95
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,7060,970,21650,60290,2077
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,1817,140,22790,6611-1,81
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,74920,80860,63480,50450,8150
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,434,102,191,971,46
Pohotová likvidita II. stupeň 1,080,93920,45350,40490,8682
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,1293-0,00650,69620,55610,4404
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97150,91641,080,78901,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -10,03174,44-2,45-2,81-3,28
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,7060,970,21650,60290,2077
Rýchla likvidita I. stupeň 0,81040,82400,44710,40170,8501
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,911,846,9923,2765,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,911,846,9923,2765,40
Služby 22 1649 88810 9927 0326 940
Stupeň prevádzkovej páky -0,4405-4,910,5005-1,56-0,5773
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 5789 2739 70110 59515 286
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 5789 2739 70110 59515 286
Tržby za vlastné výkony a tovar 15 5789 2739 70110 59515 286
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 11 2519 70110 59512 33017 788
Účtovný cash flow 22 34738 04221 28920 88322 321
Vlastné imanie -2 890247,15-14 822-11 613-9 829
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29 82747 04533 53441 39427 388
Všetky záväzky 28 97843 11436 34932 66132 239
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,700,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 4 90415 069-3 209-7 002-2 042
Výsledok hospodárenia po zdanení 4 90415 069-3 209-7 002-2 042
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -8 042-3 209-7 0025 2184 116
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 4 90415 069-3 209-7 002-2 042
Záväzky súčet 28 97843 11436 34932 66132 239
Zisk pred zdanením 4 90415 069-3 209-7 002-2 040
Zmena Celkovej tržby 1,380,95580,91570,85920,8594
Zmena EBIT -0,6099-4,700,4583-1,34-0,4961
Účtovné závierky