Základná škola, Výčapy - Opatovce 185

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 202 537203 343206 566207 015169 642
Časové rozlíšenie aktív 1 7201 904956,73868,671 153
Časové rozlíšenie pasív 126 564130 926134 157138 24785 210
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,000081,0145,25
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,99830,98171,011,00001,00
Celková tržba 9 9944 68310 0238 2036 259
Celková tržba v minulom roku 4 68310 0238 2036 2611 652
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,00000,0000-137,64-106,80
Celkový dlh 75 97372 41772 40969 27185 231
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -48 785-44 370-44 702-40 772-36 115
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48 78544 37044 70240 77236 115
Čistý cash flow 48 78544 37044 70240 77236 115
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,0000-503,29-562,39
Čistý zisk 0,00000,00000,0000-503,29-562,39
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,0000-503,29798,06-235,67
Cudzie zdroje 0,00000,00000,0000503,29798,06
Doba obratu aktív 7 39715 8507 5239 2129 892
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 7853 5231 6091 8142 101
EBIT v minulom roku 0,00000,0000-503,29798,06-235,67
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,0000-503,29-562,39
EBITDA 4 6524 6524 6523 5457 758
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 6524 6524 6523 5457 758
Finančná páka 0,00000,00000,0000-411,32-212,57
Finančné účty 48 78544 37044 70240 77236 115
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 6524 6524 6523 5457 758
Krátkodobé záväzky 48 86845 19944 18440 77336 022
Náklady na predaný tovar 14 85315 83516 5367 5617 263
Neobežný majetok 151 418156 070160 722165 374107 719
Obežný majetok 49 39945 37044 88740 77260 771
Odpisy 4 6524 6524 6524 0488 320
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 6524 6524 6524 0488 320
Osobné náklady 517 368484 629466 917440 193392 979
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 6524 6524 6523 5457 758
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,00000,00001,00000,7047
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,889,484,464,975,77
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37510,35610,35050,33460,5024
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,00000,0000-137,64-106,80
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,00000,00001,00000,7047
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,3315,5715,5619,5410,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,3315,5715,5619,5410,99
Služby 14 85315 83516 5367 5617 263
Stupeň prevádzkovej páky 0,00000,00000,0000-0,48140,6298
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 9944 68310 0238 2036 259
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 9944 68310 0238 2036 259
Tržby za vlastné výkony a tovar 9 9944 68310 0238 2036 259
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 4 68310 0238 2036 2611 652
Účtovný cash flow 48 78544 37044 70240 77236 115
Vlastné imanie 0,00000,00000,0000-503,29-798,06
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 202 537203 343206 566207 015169 642
Všetky záväzky 75 97372 41772 40969 27185 231
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,0000-503,29-562,39
Výsledok hospodárenia po zdanení 0,00000,00000,0000-503,29-562,39
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 0,00000,0000-503,29798,06-235,67
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,00000,00000,0000-503,29-562,39
Záväzky súčet 75 97372 41772 40969 27185 231
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,0000-503,29-562,39
Zmena Celkovej tržby 2,130,46721,221,313,79
Zmena EBIT 0,00000,00000,0000-0,63062,39
Účtovné závierky