Obec Žitavany

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 5 050 7625 103 1025 136 4815 199 1373 715 067
Bankové úvery 44 77236 30452 82444 6403 996
Bežné bankové úvery 44 77236 30452 82444 6403 996
Časové rozlíšenie aktív 5 3945 0484 9363 7091 394
Časové rozlíšenie pasív 1 196 0471 218 9721 208 116989 312782 625
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,192,312,220,15451,50
Celková tržba 125 533124 16637 19527 16426 507
Celková tržba v minulom roku 124 16637 19530 30226 50732 384
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,021,121,151,730,9902
Celkový dlh 1 949 2622 049 2802 104 7112 667 1101 459 000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -289 943-318 329-219 563-101 765-131 157
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 334 715354 633272 387146 405135 153
Čistý cash flow 334 715354 633272 387146 405135 153
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 67 45353 891119 33869 273171 570
Čistý zisk 67 45353 891119 33869 273171 570
Čistý zisk v minulom roku 53 891119 338152 277171 570-3 657
Cudzie zdroje -1 905 453-1 834 850-1 823 654-1 542 715-1 473 442
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000071,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,0740,98112,9778,541 240
Doba obratu aktív 14 68615 00150 40569 85951 156
Doba obratu pohľadávok 30,0740,98112,9778,541 241
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 444,50452,171 20512 7351 238
EBIT v minulom roku 53 891119 338152 277171 570-3 657
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 67 45353 891119 33869 273171 570
EBITDA 206 255184 783256 149175 776267 440
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 206 255184 783256 149175 776267 440
Finančná páka 2,652,782,823,372,52
Finančné účty 334 715354 633272 387146 405135 153
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 206 255184 783256 149175 776267 440
Krátkodobé pohľadávky 10 34113 93911 5125 84590 071
Krátkodobé záväzky 152 876153 819122 798947 76589 908
Materiál 1 0941 075838,67785,01671,00
Náklady na predaný tovar 186 192212 75097 635113 412147 558
Neobežný majetok 4 699 2194 728 4064 846 8085 042 3923 487 707
Obežný majetok 346 149369 647284 737153 036225 965
Odpisy 138 802130 892136 811106 50295 870
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 138 802130 892136 811106 50295 870
Osobné náklady 642 721594 936556 535502 408464 216
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 206 255184 783256 149175 776267 440
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,672,867,325,395,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,69-5,17-6,70-10,54-10,90
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,38590,40160,40980,51300,3927
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,021,121,151,730,9902
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,4511,098,2215,175,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,4511,098,2215,175,46
Služby 186 192212 75097 635113 412147 558
Stupeň prevádzkovej páky 1,240,13530,63850,3940-57,32
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 44 77236 30452 82444 6403 996
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 125 533124 16637 19527 16426 507
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 125 533124 16637 19527 16426 507
Tržby za vlastné výkony a tovar 125 533124 16637 19527 16426 507
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 124 16637 19530 30226 50732 384
Účtovný cash flow 334 715354 633272 387146 405135 153
Úročený dlh 44 77236 30452 82444 6403 996
Vlastné imanie 1 905 4531 834 8501 823 6541 542 7151 473 442
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 050 7625 103 1025 136 4815 199 1373 715 067
Všetky záväzky 1 949 2622 049 2802 104 7112 667 1101 459 000
Výsledok hospodárenia 67 45353 891119 33869 273171 570
Výsledok hospodárenia po zdanení 67 45353 891119 33869 273171 570
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 53 891119 338152 277171 570-3 657
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 67 45353 891119 33869 273171 570
Zásoby 1 0941 075838,67785,01671,00
Záväzky súčet 1 949 2622 049 2802 104 7112 667 1101 459 000
Zisk pred zdanením 67 65454 102119 48269 343171 588
Zmena Celkovej tržby 1,013,341,231,020,8185
Zmena EBIT 1,250,45160,78370,4038-46,92
Účtovné závierky