Združenie obcí Havran - Dolný Liptov

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -791,01-588,77-2 7490,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 791,01588,772 7490,00000,0000
Čistý cash flow 202,24-2 1602 7490,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 702,241 840-1 2490,00000,0000
Čistý zisk 702,241 840-1 2490,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 840-1 249-53,000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 840-1 249-53,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 702,241 840-1 2490,00000,0000
EBITDA 702,241 840-1 2490,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 702,241 840-1 2490,00000,0000
Finančné účty 791,01588,772 7490,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 702,241 840-1 2490,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 702,241 840-1 2490,00000,0000
Účtovný cash flow 202,24-2 1602 7490,00000,0000
Výsledok hospodárenia 702,241 840-1 2490,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 702,241 840-1 2490,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 1 840-1 249-53,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 702,241 840-1 2490,00000,0000
Zisk pred zdanením 702,241 840-1 2490,00000,0000
Zmena EBIT 0,3816-1,4723,560,00000,0000