Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 2 000 7381 880 4462 031 3762 137 5692 354 652
Bežná likvidita III. stupeň 1,601,531,761,521,39
Časové rozlíšenie aktív 31 0615 2104 4815 1805 817
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000040,6019,41
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,553,562,774,032,22
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,010,98150,91400,94020,9247
Celková tržba 0,00000,000040,6019,4141,77
Celková tržba v minulom roku 0,000040,6019,4141,770,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 37,18-45,62-44,48-62,61-28,72
Celkový dlh 1 948 3291 922 5882 078 0942 172 2242 439 566
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -238 308-150 090-129 463-139 943-188 971
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 238 308150 090129 463139 943188 971
Čistý cash flow 238 308150 090129 463139 943188 971
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 59 788-45 855-38 14114 203-61 107
Čistý zisk 59 788-45 855-38 14114 203-61 107
Čistý zisk v minulom roku -45 855-38 14114 203-61 107-44 465
Cudzie zdroje -52 40942 14246 71834 69684 934
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000899 9361 334 472786 235
Doba obratu aktív 0,00000,000018 262 37240 196 42620 575 720
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000899 9361 334 472786 235
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00001 273 3562 798 9511 785 718
EBIT v minulom roku -45 855-38 14114 203-61 107-44 465
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 59 788-45 855-38 14114 203-61 107
EBITDA 83 535-17 233103 324168 567386 821
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 83 535-17 233103 324168 567386 821
Finančná páka 38,18-44,62-43,48-61,61-27,72
Finančné účty 238 308150 090129 463139 943188 971
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 83 535-17 233103 324168 567386 821
Krátkodobé pohľadávky 81 75866 438100 10270 96589 975
Krátkodobé záväzky 236 302152 919141 639148 843204 355
Materiál 26 88312 23315 11910 2600,0000
Náklady na predaný tovar 284 096245 515282 140278 215347 541
Neobežný majetok 1 622 7281 646 4751 782 2101 911 2222 069 888
Obežný majetok 346 949228 761244 685221 167278 947
Odpisy 23 74728 622141 465154 364447 928
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 74728 622141 465154 364447 928
Osobné náklady 1 783 3191 540 7421 437 2801 456 1111 695 510
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 83 535-17 233103 324168 567386 821
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,141,090,8164-0,40940,7195
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00003 1897 2104 524
Pohotová likvidita II. stupeň 1,491,451,651,451,39
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97381,021,021,021,04
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 37,18-45,62-44,48-62,61-28,72
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,141,090,8164-0,40940,7195
Rýchla likvidita I. stupeň 1,010,98150,91400,93990,9246
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 23,32-111,5720,1112,896,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 23,32-111,5720,1112,896,31
Služby 284 096245 515282 140278 215347 541
Stupeň prevádzkovej páky 0,00000,0000-1,28-0,50020,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000040,6019,4141,77
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000040,6019,4141,77
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00000,000040,6019,4141,77
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,000040,6019,4141,770,0000
Účtovný cash flow 238 308150 090129 463139 943188 971
Vlastné imanie 52 409-42 142-46 718-34 696-84 934
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 000 7381 880 4462 031 3762 137 5692 354 652
Všetky záväzky 1 948 3291 922 5882 078 0942 172 2242 439 566
Výsledok hospodárenia 59 788-45 855-38 14114 203-61 107
Výsledok hospodárenia po zdanení 59 788-45 855-38 14114 203-61 107
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -45 855-38 14114 203-61 107-44 465
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 59 788-45 855-38 14114 203-61 107
Zásoby 26 88312 23315 11910 2600,0000
Záväzky súčet 1 948 3291 922 5882 078 0942 172 2242 439 566
Zisk pred zdanením 59 788-45 855-38 14114 203-61 107
Zmena Celkovej tržby 0,00000,00002,090,46470,0000
Zmena EBIT -1,301,20-2,69-0,23241,37