MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 270-49 665-19 7630,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 27049 66519 7630,00000,0000
Čistý cash flow -33 39529 90119 7630,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 1620,0000691,380,00000,0000
Čistý zisk 10 3980,0000691,380,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000691,380,00000,00000,0000
Daň z príjmov 2 7640,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 7640,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000691,380,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 1620,0000691,380,00000,0000
EBITDA 116 574106 176106 6530,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 116 574106 176106 6530,00000,0000
Finančné účty 16 27049 66519 7630,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 116 574106 176106 6530,00000,0000
Odpisy 106 176106 176105 9610,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 106 176106 176105 9610,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 116 574106 176106 6530,00000,0000
Účtovný cash flow -33 39529 90119 7630,00000,0000
Výsledok hospodárenia 10 3980,0000691,380,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 10 3980,0000691,380,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 0,0000691,380,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 10 3980,0000691,380,00000,0000
Zisk pred zdanením 13 1620,0000691,380,00000,0000