Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620142013
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 800-13 464-13 7280,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 80013 46413 7280,00000,0000
Čistý cash flow 2 336-264,081 7050,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 336-263,891 7050,00000,0000
Čistý zisk 2 336-264,081 7050,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -264,081 705-554,790,00000,0000
EBIT v minulom roku -263,891 705-554,790,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 336-263,891 7050,00000,0000
EBITDA 2 336-264,081 7050,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 336-264,081 7050,00000,0000
Finančné účty 15 80013 46413 7280,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 336-264,081 7050,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 336-264,081 7050,00000,0000
Účtovný cash flow 2 336-264,081 7050,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 336-264,081 7050,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 2 336-264,081 7050,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -264,081 705-554,790,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 336-264,081 7050,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 336-263,891 7050,00000,0000
Zmena EBIT -8,85-0,1548-3,070,00000,0000