Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -837,10-732,86-12 381-12 458
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 837,10732,8612 38112 458
Čistý cash flow 104,24-11 648-76,87716,16
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -484,65-10 756-434,52433,52
Čistý zisk -484,65-10 756-434,52433,52
Čistý zisk v minulom roku -10 756-434,52433,52-218,13
Dlhodobé pohľadávky 0,0000594,000,00000,0000
EBIT v minulom roku -10 756-434,52433,52-218,13
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -484,65-10 756-434,52433,52
EBITDA -484,65-10 756-434,52433,52
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -484,65-10 756-434,52433,52
Finančné účty 837,10732,8612 38112 458
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -484,65-10 756-434,52433,52
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -484,65-10 756-434,52433,52
Účtovný cash flow 104,24-11 648-76,87716,16
Výsledok hospodárenia -484,65-10 756-434,52433,52
Výsledok hospodárenia po zdanení -484,65-10 756-434,52433,52
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -10 756-434,52433,52-218,13
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -484,65-10 756-434,52433,52
Zisk pred zdanením -484,65-10 756-434,52433,52
Zmena EBIT 0,045124,75-1,00-1,99