Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "Karpátsky dom"

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!