DOMINIK, n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -75 172-39 4160,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 75 17239 4160,00000,00000,0000
Čistý cash flow 35 756-26 5530,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -144 543-187 6910,00000,00000,0000
Čistý zisk -144 543-187 7270,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -187 727-156 0520,00000,00000,0000
Daň z príjmov 0,000036,070,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 36,0718,500,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000036,070,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,91650,54270,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -187 691-156 0340,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -144 543-187 6910,00000,00000,0000
EBITDA -34 485-78 2340,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -34 485-78 2340,00000,00000,0000
Finančné účty 75 17239 4160,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -34 485-78 2340,00000,00000,0000
Materiál 3 2794 1140,00000,00000,0000
Odpisy 110 058109 4940,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 110 058109 4940,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -34 485-78 2340,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 106610,260,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 440 477410 4620,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 440 477410 4620,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 35 756-26 5530,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -144 543-187 7270,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -144 543-187 7270,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -187 727-156 0520,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -144 543-187 7270,00000,00000,0000
Zásoby 5 1746 8050,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -144 543-187 6910,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,77011,200,00000,00000,0000