Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 995 153-1 781 617-1 347 546-1 173 326-805 448
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 995 1531 781 6171 347 5461 173 326805 448
Čistý cash flow 213 537434 070174 220367 878-29 921
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31 07719 90321 68516 5889 652
Čistý zisk 30 13319 04918 73712 5047 322
Čistý zisk v minulom roku 19 04918 73712 5047 3224 543
Daň z príjmov 944,68853,872 9484 0842 330
Daň z príjmov v minulom roku 853,872 9484 0842 330886,46
Daň z príjmov z bežnej činnosti 944,68853,872 9484 0842 330
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,9732,0463,2252,4174,29
EBIT v minulom roku 19 90321 68516 5889 6525 429
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31 07719 90321 68516 5889 652
EBITDA 205 766181 827178 259169 423157 095
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 205 766181 827178 259169 423157 095
Finančné účty 1 995 1531 781 6171 347 5461 173 326805 448
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 205 766181 827178 259169 423157 095
Materiál 20 54616 92616 68521 07326 447
Odpisy 175 633162 778159 523156 918149 773
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 175 633162 778159 523156 918149 773
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 205 766181 827178 259169 423157 095
Pohľadávky z obchodného styku 324 619292 703539 552426 621545 029
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 705 8883 334 9613 114 9772 971 3072 677 770
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 705 8883 334 9613 114 9772 971 3072 677 770
Účtovný cash flow 213 537434 070174 220367 878-29 921
Výsledok hospodárenia 30 13319 04918 73712 5047 322
Výsledok hospodárenia po zdanení 30 13319 04918 73712 5047 322
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 19 04918 73712 5047 3224 543
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 30 13319 04918 73712 5047 322
Zásoby 20 54616 92616 68521 07326 838
Zisk pred zdanením 31 07719 90321 68516 5889 652
Zmena EBIT 1,560,91781,311,721,78