Združenie obcí MIKROREGIÓN "Podtríbečie - Drevenica"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201820172016
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 775-1 8110,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 7751 8110,0000
Čistý cash flow 2 963100,510,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 56 838100,510,0000
Čistý zisk 56 838100,510,0000
Čistý zisk v minulom roku 100,51-212,550,0000
EBIT v minulom roku 100,51-212,550,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 56 838100,510,0000
EBITDA 56 838100,510,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 56 838100,510,0000
Finančné účty 4 7751 8110,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 56 838100,510,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 56 838100,510,0000
Účtovný cash flow 2 963100,510,0000
Výsledok hospodárenia 56 838100,510,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 56 838100,510,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 100,51-212,550,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 56 838100,510,0000
Zisk pred zdanením 56 838100,510,0000
Zmena EBIT 565,50-0,47290,0000