UNIVERZITA J. SELYEHO

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 680 540-2 598 167-1 638 255-1 650 026-2 428 386
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 680 5402 598 1671 638 2551 650 0262 428 386
Čistý cash flow -917 628959 913-11 772-716 940101 534
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 3261 933-27 19916 532544 706
Čistý zisk 17 1761 653-27 25112 895542 217
Čistý zisk v minulom roku 1 653-27 25112 89541 27835 360
Daň z príjmov 150,28279,1652,193 6372 490
Daň z príjmov v minulom roku 279,1652,193 6372 548527,20
Daň z príjmov z bežnej činnosti 150,28279,1652,193 6372 490
Dlhodobé pohľadávky 302 359330 481358 602386 724427 156
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,3416,8517,9729,8014,88
Doba obratu pohľadávok 266,90260,04317,36406,35447,77
EBIT v minulom roku 1 933-27 19916 53243 82735 887
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 3261 933-27 19916 532544 706
EBITDA 2 489 1651 616 9451 818 1001 101 2551 502 946
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 489 1651 616 9451 818 1001 101 2551 502 946
Finančné účty 1 680 5402 598 1671 638 2551 650 0262 428 386
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 489 1651 616 9451 818 1001 101 2551 502 946
Odpisy 2 471 9891 615 2921 845 3521 088 360960 729
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 471 9891 615 2921 845 3521 088 360960 729
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 489 1651 616 9451 818 1001 101 2551 502 946
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -2,222,07-0,0285-2,060,2916
Pohľadávky z obchodného styku 23 03921 41020 30228 36414 192
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 413 498463 868412 434347 371348 196
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 413 498463 868412 434347 371348 196
Účtovný cash flow -917 628959 913-11 772-716 940101 534
Výsledok hospodárenia 17 1761 653-27 25112 895542 217
Výsledok hospodárenia po zdanení 17 1761 653-27 25112 895542 217
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 1 653-27 25112 89541 27835 360
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 17 1761 653-27 25112 895542 217
Zisk pred zdanením 17 3261 933-27 19916 532544 706
Zmena EBIT 8,97-0,0711-1,650,377215,18
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Vyučovanie jazyka španielskeho
Vyučovanie jazyka maďarského
Výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied
Automatizované spracovanie dát
Vyučovanie jazyka nemeckého
Výskum trhu a verejnej mienky
Vyučovanie jazyka slovenského
Kancelárske a sekretárske služby
Organizovanie konferencií
Organizovanie výstav
Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh, bezmäsitých..
Podnikateľské poradenstvo
Vedenie účtovníctva
Organizovanie kultúrnych, spoločenských, osvetových a športových podujatí
Poskytovanie ubytovacích služieb bez pohostinskej činnosti
Nákup a predaj hotových jedál na priamu konzumáciu dovezených od oprávnených..
Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti..
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Reklamná činnosť
Vyučovanie jazyka anglického
Fotografické služby
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Údržba zelene a parkov
Kopírovacie služby
Vyučovanie jazyka francúzského
Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu..
Organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti pre oblasť..
Spracovanie dát a súvisiace činnosti
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných..
Činnosť projektového manažéra a príprava projektov v rozsahu voľnej živnosti
Vydavateľská činnosť - vydávanie periodických a neperiodických publikácií