Ústav pamäti národa

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 946-56 147-23 098-26 100-37 073
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 94656 14723 09826 10037 073
Čistý cash flow -38 20133 050-3 002-10 97310 205
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 869-6 365-997,66-31 20323 602
Čistý zisk 21 869-6 365-997,66-31 20323 602
Čistý zisk v minulom roku -6 365-997,66-31 20323 602-21 924
EBIT v minulom roku -6 365-997,66-31 20323 602-21 924
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 869-6 365-997,66-31 20323 602
EBITDA 46 1027 75716 746-11 93838 535
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 46 1027 75716 746-11 93838 535
Finančné účty 17 94656 14723 09826 10037 073
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 1027 75716 746-11 93838 535
Materiál 5 2664 755894,97142,221 391
Odpisy 24 23314 12217 74419 26514 933
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 24 23314 12217 74419 26514 933
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 1027 75716 746-11 93838 535
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -43,6250,98-2,56-1,369,43
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 875,86648,321 1738 0951 082
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 875,86648,321 1738 0951 082
Účtovný cash flow -38 20133 050-3 002-10 97310 205
Výsledok hospodárenia 21 869-6 365-997,66-31 20323 602
Výsledok hospodárenia po zdanení 21 869-6 365-997,66-31 20323 602
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -6 365-997,66-31 20323 602-21 924
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 21 869-6 365-997,66-31 20323 602
Zásoby 5 2664 755894,97142,221 391
Zisk pred zdanením 21 869-6 365-997,66-31 20323 602
Zmena EBIT -3,446,380,0320-1,32-1,08