Daniel Baran - BARANSTAV

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172009