Štefan Červenák

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013

Činnosti firmy
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výroba oceľových nádrží
Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu (na stlačené plyny, inštalačné..
Výroba drevených obalov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
Vŕtanie studní
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu,prízemných..
Prekladanie bremien
Prenájom strojov a zariadení
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Výroba brúsnych výrobkov
Výroba tovaru z plastov
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Výroba drobných obalov z ľahkých kovov
Výroba zámkov a kovania
Spracovanie prírodného kameňa
Výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo
Výroba kovových prefabrikátov pre stavby
Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
Výroba drôtených výrobkov
Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
Výroba stavebných prvkov z betónu
Výroba výrobkov z dreva
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
Výroba výrobkov z vlákien aglomerovaných cementom
Výroba transportného betónu
Výroba keramických obkladov a dlaždíc
Podnikateľské poradenstvo
Príprava a predaj na priamu konzumáciu:a/ nealkoholických a priemyselne vyrábaných..
Prenájom motorových vozidiel
Opravy pneumatík,vrátane nastavenia a vyváženia kolies
Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Výroba stavebných prvkov zo sadry a cementu
Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby Výkon činnosti stavbyvedúceho..