Ing. Miloslav Šmíd

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2009