Ing. Peter Lorenc - ŠPORT Hokej-Cyklo

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!