Ján Sokol - FUTURE

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201120102009