Mgr. Alexandra Palásthyová - VOCABULAR

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2009