Filip Kubovič - 108

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2012