Ján Mako

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20132011