Ján Šavel

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162009