Jozef Maďar - JoMar-stav

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2012